Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS zapewnił wsparcie dla KSI

Zgodnie z zawartą właśnie umową, Asseco Poland S.A. będzie świadczyło usługi wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS maksymalnie do 1 marca 2019 r., tj. do czasu przejęcia pełnej opieki nad systemem przez Comarch. Maksymalna wartość zawartej właśnie umowy to 126 mln zł brutto. Co ważne, w drodze negocjacji z Asseco Poland S.A., Zakładowi udało się obniżyć w nowej umowie większość cen jednostkowych w stosunku do aktualnie obowiązujących warunków o 10 proc., czyli o ponad 12 mln zł. Obniżenie kwot nowego kontraktu zostało wcześniej (w listopadzie 2017 r.) zapisane w liście intencyjnym podpisanym między ZUS a Asseco Poland S.A. Dotychczasowa umowa z Asseco Poland S.A. wygasa pod koniec marca 2018 r.

Umowa między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Comarchem na wsparcie eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego została podpisana 2 marca tego roku. Od tej daty Comarch ma maksymalnie 12 miesięcy na przejęcie pełnej opieki nad KSI ZUS. W okresie przejściowym, do przejęcia wsparcia wszystkich usług, firma nie będzie pobierała żadnego wynagrodzenia.

Przetarg na utrzymanie Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS został ogłoszony we wrześniu 2015 r. Stanęło do niego czterech oferentów. Ostatecznie ofertę złożyły trzy podmioty: Asseco Poland S.A., Konsorcjum Comarch oraz Konsorcjum Atos. Największą liczbę  punktów w całym postępowaniu przetargowym uzyskało Konsorcjum Comarch z ceną 242 mln zł brutto.