Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS zaprasza chętnych do konkursu wiedzy

Ogłoszony właśnie Konkurs warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych to pokłosie prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej od października ubiegłego roku projektu edukacyjnego "Lekcje z ZUS". A projekt jest precedensowy w historii Polski. Jeszcze nikt nigdy na tak szeroką skalę nie podjął się edukacji młodego pokolenia Polaków w tematyce ubezpieczeń społecznych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stojących u progu decyzji: co dalej robić w życiu. Wiedza o ubezpieczeniach społecznych w podejmowaniu tak ważnej decyzji jest zaś nieodzowna. Należy znać swoje prawa i obowiązki wchodząc na rynek pracy, zakładając własną firmę, czy podejmując choćby niewielką aktywność zawodową podczas nauki w szkole wyższej. Tematyka czterech lekcji pozwala w pełni zrozumieć logikę działania systemu ubezpieczeń społecznych, w tym systemu emerytalnego i poznać zasady prowadzenia własnego biznesu w aspekcie tychże ubezpieczeń. Materiały do "Lekcji z ZUS" przygotowali wspólnie eksperci z ZUS i metodyk nauczania. Po dwóch przeprowadzonych dotychczas pilotażach, które objęły ponad 180 nauczycieli i blisko 12 tys. uczniów, opinie o projekcie w jednej i drugiej grupie są bardzo pozytywne. Szersze informacje o "Lekcjach z ZUS" dostępne są pod adresem: www.zus.pl/edukacja.

Co bardzo istotne, udział w Konkursie warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych mogą wziąć tylko szkoły uczestniczące w projekcie "Lekcje z ZUS", w których zajęcia już się odbyły, bądź odbędą się do dnia organizacji pierwszego etapu konkursu. Stąd wszyscy chcący wziąć udział w konkursie mają jeszcze czas na przeprowadzenie zajęć w projekcie "Lekcje z ZUS". Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca października przez powołane do tego celu przez ZUS Komitety Wojewódzkie.

Konkurs podzielony jest na trzy etapy: szkolny, w którym rywalizują miedzy sobą uczniowie oraz wojewódzki i centralny, w których odbywa się rywalizacja drużynowa. Członkowie trzech najlepszych drużyn w kraju, wyłonionych na etapie centralnym otrzymają cenne nagrody (m.in. laptopy). Nagrodzone zostaną również szkoły, które ci uczniowie będą reprezentować. Tak więc warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych, tak dla samej bardzo istotnej wiedzy, jak i możliwości wygrania nagród.

Zasady zgłaszania się do projektu "Lekcje z ZUS" i dokonywania zgłoszeń do Konkursu warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych oraz cały regulamin Konkursu dostępne są TUTAJ. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.