Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - J

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Przysługujące ubezpieczonemu, który uległ wypadkowi przy pracy, lub jego bliskim, jeśli
ubezpieczony zmarł.

Zobacz także