Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - L

Lekarz konsultant

Lekarz specjalista z określonej dziedziny medycyny albo psycholog wydający opinie
specjalistyczne w sprawach związanych z ustalaniem uprawnień do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.


Zobacz także