Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - N

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Naruszenie sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Zobacz także