Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - S

Staż hipotetyczny

Ustalane przy obliczaniu renty z tytułu niezdolności do pracy uzupełnienie okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadające od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby powszechny wiek emerytalny przewidziany dla kobiety.


Zobacz także