Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - W

Wskaźnik waloryzacji świadczeń

Wskaźnik, o który corocznie podwyższane są świadczenia emerytalno-rentowe, uzależniony od poziomu inflacji oraz realnego wzrostu płac w poprzednim roku kalendarzowym.

 


Zobacz także