Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Mięsnego - Zakład Eksportowo-Importowy PEK-POL - Gdynia, ul. Polska 20 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1952-2000; dokumentacja płacowa: 1973-2000 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Rejonowa Sółdzielnia Ogrodnicza Trzew, ul. 1 maja 16 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1949-1994; dokumentacja płacowa 1952-1994 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Wielobranżowa Spółdzielnia Rzemieślnicza KOLIMEX KOlbudy, ul. Wojska Polskiego 37 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1987-1993; kartoteki zarobkowe: 1990-1992 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Spółdzielcza Hurtownia BYSEWO w upadłości, - Gdańsk, ul. Przyrodników 23 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1960-1996; dokumentacja płacowa 1976-1997 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
COOPTECH Spółka z o.o. w Sopocie - Sopot, ul. Armii Krajowej 187 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1986-1996; dokumentacja płacowa:1987-1997 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego w Gdańsku - Gdańsk, ul. Grobla Angielska 19 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przędsiebiorstwo Produjcyjno-Handlowe MACRA Spółka z o.o. - Gdańsk; ul. Grunwaldzka 141 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl akta osobowe: 1990-1993; dokumentacja płacowa: 1990-1993 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Korporacja Handlowa BOSS-CENTER Sp. z o.o. - Gdynia, ul. Jana z Kolna 12 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1991-1993 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Eksportowo Importowe B&B Spółka z o.o. w upadłości - Gdańsk; ul. Niedźwiednik 44E PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1990-2000; dokumentaqcja płacowa: 1990-1999 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Business Computers Integrator - Gdynia ul. Wojska Polskiego 28 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe: 1991-1998; dokumentacja płacowa: 1995-1999 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe HURT-BUT - Gdynia, ul. Młyńska 21 a PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl akta osobowe: 1989 -1991 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Firma Usługowo-Handlowa Gala - Tomasz Galisz - Jastrzębie Zdrój, al. Piłsudskiego 41 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Sp. z o.o., ul 11 Listopada 9; 44-330 Jastrzębie Zdrój; tel. 32 478 36 13 2015-2016 Dokumentacja kadrowo-płacowa 992700/611/1986/2015-SAK; UNP: 2017-00202061
Firma Majster Mazur Waldemar - Jastrzębie Zdrój, ul. Mazowiecka PU/1 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Sp. z o.o., ul 11 Listopada 9; 44-330 Jastrzębie Zdrój; tel. 32 478 36 13 Dokumentacja kadrowo-płacowa z roku 2016 992700/611/1986/2015-SAK; UNP: 2017-00202061
Sadowiska Aleksandra z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, ul. Śląska 101/5 Doradca Podatkowy Piotr Maciejewski Sp. z o.o., ul 11 Listopada 9; 44-330 Jastrzębie Zdrój; tel. 32 478 36 13 2013-2014 dokmentacja kadrowo-płacowa 992700/611/1986/2015-SAK; UNP: 2017-00202061
PATENTUS STREFA Spółka Akcyjna w upadłości, 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1 Składnica Akt "POWIERNIK" Sp. z o.o. , 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, tel. (15) 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl 2011-2016 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/266/2015-SAK; UNP: 2017-00194816
Coveris Flexibles Sp. zo.o. w likwidacji - Czosnów, u. Duńska 3 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-placowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
Escs Sp. z o.o. - Gdańsk, ul. Twarda 12 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
ENEVA Services Sp. z o.o. - Warszawa; ul. Grzybowska 80/844 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
Top Development Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa. ul. Dzika 19/23 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
Lenvica Poland Sp. z o.o. w likwidacji, Śrem, ul. Chełmońskiego 24 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego - Warszawa, ul. Biała 4/83 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
Hanjin Shipping Poland Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Pańska 98/106 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich; Warszawa ul. Bonifraterska 6 lok. 21 00-213 Warszawa; tel. 22 831 83 63; fax 22 831 31 71 www.sap.waw.pl e-mail: sap@sap.waw.pl ( miejsce przechowywania dokumentacji – Archiwum SAP – ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubno Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK UNP: 2017-00193646
PBUH Elewasan Sp. z o.. w likwidacji - Radzionków, ul. Sikorskiego 15 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247
PROSPIN - Przedsiębiorstwo Doradztwa, Projektowania i realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w likwidacji - Kraków, ul. Skwerowa 10, w tym: Biuro Projektów Przemysłu Paszowego w Krakowie oraz Biuro Projektów Przemysłu Spożywczego w Krakowie Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247, 2017-00256866
KST Sp. z o.o. w likwidacji - Gorzów Wielkopolski, ul. Mosiężna 19 (poprzednia nazwa: PHU - Centrum Stolarskie Sp. z o.o., ul. Podmiejska 17, 66-400 Gorzów Wielkopolski) Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247
Inkaspol Sp. z o.o. w likwidacji - Szczecin, ul. Derdowskiego 8 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247
DAEWOO IS Polska Sp. z o.o. w likwidacji - Bełchatów, ul. Przemysłowa 4 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247
VALREON-ENERGIA Sp. z o.o. w likwidacji - 36-145 Widełka 873 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP: 2017-0091247
Terra-Lamm Sp. z o.o. - Warszawa, ul. Rapperwilska 6 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN Sp. z o.o. – 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34 – tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP 2017-00191247
Specjalistyczne Usługi Górnicze Sp. z o.o. - Gliwice; ul. Okrężna 8 BREWET Spółka z o.o., 44-119 Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacja osobowo-płacowa BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl
Przedsiębiorstwo Usługowo-Wdrożeniowe TECHNIX Sp. z o.o. - Gdańsk, ul. Miałki Szlak 26 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl akta osobowe 1987-1990; kartoteki zarobkowe 1987-1989 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STYL - Gdańsk; ul. Derdowskiego 30/2 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl kartoteki zarobkowe 1994-1996 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Gdańsku PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Projektowa-Technologiczna PROMOR - Gdańsk, ul. Rzeczypospolitej 4 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1968-2000; dokumentacj płacowa 1974-1996 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Obsługi Wypraw Morskich POLAREKS S.A. - Gdańsk, ul. Załogowa 6 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja płacowa 1988-1993 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
DEMAK Spółka z o.o. - Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 73 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 199501998; kartoteki płacowe 1995-1998 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Jeździecki Klub Sportowy - Sopot, ul. Polna PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl akta osobowe 1980-1993; dokumentacja płacowa 1978-1991 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
VMD Przedsiębiorstwo Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. w likwidacji - Malbork, ul. Kościuszki 23B PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl akta osobowe z roku 2004 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Dom Holenderski Sp. z o.o. - Gdańsk, ul. Długa Targ 33/34 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Listy plac z lat 2002-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Classic Truck S.A. - Straszyn, ul. Starogrodzka 5 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowa 1996-2003; dokumentacja płacowa - 1993-2006 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
BM Media - Gdańsk, ul. Chmielna 63/64 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1999-2004 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Montel Spółka z o.o. w upadłości - Gdańsk, ul. Żeglarska 4 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl okta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1994-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Marine-Metal Spółka z o.o. - Gdańsk, ul. Doki 1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1996-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HIT Sp. z o.o. - Elbląg, ul. Grunwaldzka 77 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe -1992-2003; Dokumentacja płacowa 1991-2003 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl
Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne TIP Spółka z o.o. - Gdańsk; ul. Trzy Lipy 3 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1999-2001; dokumentacja płacowa 1999-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
MA-GRA Sp. z o.o. w upadłości - Kończewice PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Aka osobowe 1997-200; dokumentacja płacowa 1997-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Towarzystwo Inwestycyjne ART. Sp. z o.o. w likwidacji - Gdańsk, ul. Biała 1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1993-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
TAL Sp. z o.o. - Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
SPRA Sp. z o.o. w upadłości - Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 199402003; dokumentacja płacowa 1989-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
A. Dickman Spółka z o.o. w upadłości - Gdańsk; ul. Milskiego1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1994-2004; dokumentacja płacowa 1994-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Purac Water Spółka z o.o. - Gdański, ul. Gomółki 11/13 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1991-1997; dokumentacja płacowa 1992-2002 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Osiedle Sielone Sp. z o.o. w likwidacji - Gdynia, ul. Redłowska 39A/1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe z lat 1993-2005; dokumentacja płacowa z lat 1994-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
RÓŻANA S.A. w upadłości likwidacyjnej, 345-211 Rzeszów, ul. Gołębia 11A Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl 1999-2015 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016-SAK; UNP: 2017-00185818
EUROVIA SERWIS Sp. z o.o. w likwidacji - Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5; Kobierzyce Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1975 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
EURAVIA Sp. z o.o. w likwidacji - Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; Kobierzyce Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja pracownicza z lat 1996 - 2003 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
GAMBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - Kraków, ul. Kamienna 10 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1991 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Mosty Chrzanów w upadłości likwidacyjnej - Chrzanów; ul. Kroczymiech 28 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 1991 - 2014 Dokumentacja płacowa i akta osobowe z lat 1991 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
MK Logistic Sp. z o.o. w upadłości - Kraków Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja fragmentaryczna; brak akt osobowych i płacowych 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Wiertniczych Chemkop - Geowiert Sp. z o.o. w upadłości - Kraków Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja fragmentaryczna, brak akt osobowych i pracowniczych 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Bochnia park 3 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Kraków; ul. Kazimierza Wielkiego 142 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828 Dokumentacja różna - brak akt osobowych i dokumentacji płacowej 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828