Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna/n28-363 Oksa, ul. Piwna 5 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
JAVI STUDIO Spółka zo.o./n53-023 Wrocław, ul.Upalna 3 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Kancelaria Notarialna-notariusz Marianna Fijałkowska/n96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Zwolińskiego 10A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Spółdzielnia Turystyczna TURYSTA/n00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 47 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe RIDER-HANDEL Spółka zo.o./n90-552 Łódź, ul. Kopernika 36 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
DARNOK Spółka zo.o.02-690 Warszawa, ul. Bokserska 64 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Fundusz Deinwestycyjny Spółka zo.o./n02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7A TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
BUDSERWIS Sp. zo.o./n59-220 Legnica, ul. Wrocławska 104 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Jeninie/n66-450 Jenin, ul. Gorzowskiego 134 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
M&L Sp. zo.o./n02-593 Warszawa, ul. Biały Kamień 8B TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego GAWRA II/n02-496 Warszawa, ul. Warszawska 58C TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Strzelcach/n99-307 Strzelce, ul. Leśna 4 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
FAGUM-STOMIL S.A./n91-212 Łódź, ul. Wersalska 47/75 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
RODAR-Co Sp. zo.o. 00-950 Warszawa, ul. Krucza 16/22 TABULUS Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne 96-200 Rawa Mazowiecka Konopnica 102/ntel./fax 046 813 12 03 tel. 046 813 11 95 (96) osobowo-płacowa 992700/610A/29/2011/SAK
SUPRA POLSKA Spółka zo.o. Buszewo; 62-045 Pniewy ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 dokumentacja osobowo płacowa 1996-2010 992700/610A/25/2011/SAK
INSERW Spólkka zo.o. ul. Hallera 6/8; 60-951 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 osobowo-płacowa 2001-2011 992700/610A/25/2011/SAK
ZOEBIS Krzysztof Maćkowiak ul. Radziewoja 37; 61-057 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 osobowo-płacowa 1994-1996 992700/610A/25/2011/SAH
CEHISA Polska Spółka zo.o. ul. Szarch Szeregów; 60-462 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 dokumentacja osobowo-płacowa 2001-2006 992700/610A/25/2011/SAK
Spółdzielnia Socjalna WSPÓŁPRACA Zakład Pracy Chronionej ul. Smoleńska 37; 85-871 Bydgoszcz ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 dokumentacja osobowo-płacowa 1961-2011 992700/610A/25 2011/SAK
GITTER SYSTEME Spółka zo.o. ul. Przemysłowa 30, 64-032 Wilkowo Polskie ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. zo.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica /tel. 061 878 97 55 dokumentacja osobowo-płacowa 1999 - 2011 992700/610A/25/2011/SAK