Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Aldrew Bielice Spółka z o.o. - Bielice 22 Krotoszyn TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 2003-2020 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
HORT-CAFE - Rzgów TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1976-2021 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Godzianowie - Gadzianowo TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1969-2004 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nowej Suchej - Nowa Sucha TABULUS Sp. z o.o.; Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka; tel./fax 46 813 12 03 1962-2007 Dokumentacja sobowo-płacowa 992700/611/556/2015-SAK; 2022-00193620