Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
"EKSPERTPROJEKT" Spółka z o.o. w Koszalinie,/nul. Wojska Polskiego 24-26,/n75-701 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl 1988-1994 osobowo-płacowa 992700/6116/22/2012/SAK/1
TRANSKOM/nKomunalne Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe/nw Legnicy VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl akta osobowo-płacowe,/nkarty zarobkowe w aktach osobowych 992700/611/281/2014/SAK/1
Fast Flik Spółka Jawna,/nul. Dworcowa 3, 96-300 Grudziądz Archiwum Stowarzyszenia Archiwistów Polskich/nul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna/ntel. (22) 727-57-96,/ne-mail: archiwum@sap.waw.pl osobowo-płacowa 992700/611/1965/2015-SAK
Spółdzielnia Kółek Rolniczych Ślemień Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice tel. 32 326-46-08 lub 09 www.katowice.uw.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/1/2014-SAK
3K Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu Archiwum Czechowice-Dziedzice 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Junacka 8 tel. kom. +48 996308859, tel. stac.+48 21-502-95, faks: +48 32 215 60 89, e-mail: branca@op.pl kadrowo-płacowa 992700/611/2949/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. w upadłości w Drawsku Pomorskim, wcześniej - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim (w tym DPB "Drawbud" Drawsko Pomorskie), ul. Złocieniecka 22C, 78-500 Drawsko Pomorskie Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1967-1999, akta płacowe z lat 1994-1999 992700/6116/22/2012/SAK/1
Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Świdwinie,/nul. Armii Czerwonej 21,/nŚwidwin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1967-1995 992700/6116/22/2012/SAK/1
Drawskie Przedsiębiorstwo Budowlane "DRAWBUD" w Drawsku Pomorskim, wcześniej - Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Drawsku Pomorskim,/nul. Złocieniecka 23A,/n78-500 Drawsko Pomorskie Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1952-1999,/nakta płacowe z lat 1967-1999 992700/6116/22/2012/SAK/1
Pracownia Konserwacji Zabytków Spółka z o.o. w Koszalinie, ul. Morska 20,/n75-212 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl 1975-1999 osobowo-płacowa 992700/6116/22/2012/SAK/1
PPH "Dobrol" Spółka z o.o. w Koszalinie,/nul. Zalesie 11,/n75-676 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl 1994-1995 osobowo-płacowa 992700/6116/22/2012/SAK/1
4 YOU SIGAL Spółka z o.o./nul. Graniczna 58B,/n62-081 Przeźmierowo ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 1991-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/30/2012/SAK/1
INWEST MA-BUD Spółka z o.o./nul. Kłeckowska 57B/n62-200 Gniezno ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2004-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/30/2012/SAK/1
MYSKAL Spółka z o.o./nul. Kcyńska 35/n62-100 Wągrowiec ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Spółka z o.o. Janikowo k/Poznania, ul. Ogrodnicza 13A, 62-006 Kobylnica tel./fax 0-61 878-97-55, 0-61 8150761, e-mail: info@archeon.pl 2003-2010 osobowo-płacowa 992700/6116/30/2012/SAK/1
Seregni-Agpol Sp. z o.o. w Warszawie, 00-728 Warszawa, ul. Kierbedzia 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1995-1999 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK/1; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Państwowe JUBILER w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, Nowy Świat 54/56, ul. Nowogrodzka 35 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie 1974-1997 osobowo-płacowa 992700/6116/20/2012/SAK/1
PPN "Centrala Nasienna" w Białogardzie,/nul. Chocimska 35-56,/n78-200 Białogard Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1971-1998,/nakta płacowe z lat 1975-1998/n 992700/6116/22/2012/SAK/1
"ALTIUS" Spółka z o.o. w Koszalinie/nul. Partyzantów 14,/n75-411 Koszalin Archiwum Państwowe w Koszalinie ul. Marii Skłodowskiej-Curie 2;/n75-950 Koszalin /ntel. 0-94 317-03-60, 0-94 342-26-22 fax. 094 317-03-61 www.koszalin.ap.gov.pl sekretariat@koszalin.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 1995-1999 992700/6116/22/2012/SAK/1
TEBUD Teresa i Bogusław Pytlewscy Spółka jawna z siedzibą w Radomiu, ul. Kruczkowskiego 2 Archiwum Państwowe w Radomiu ul. Rynek 1, 26-610 Radom tel. (0-48) 362-11-50, 340-51-00 fax: (048) 340-51-01 www.radom.ap.gov.pl kancelaria@radom.ap.gov.pl poszukiwania@radom.ap.gov.pl ajankowska@radom.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1994-2011 992700/6116/21/2012/SAK/1
Firma "PROCAP" Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kielcach,/nul. Targowa 18,/n25-520 Kielce Archiwum Państwowe w Kielcach ul. J. Kusocińskiego 57, 25-045 Kielce tel. Centrala (41) 260-53-11; fax: 41 260-53-10 Punkt Obsługi Klienta tel. (41) 260-53-12 Oddział Nadzoru (41) 260-53-16 www.kielce.ap.gov.pl, kancelaria@kielce.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 1999-2010,/noraz inna dokumentacja 9927006116/26/2012/SAK/1
TESSA Mirosław Kruczkiewicz/nul. Gdańska 42,/n14-260 Lubawa VERRENS finanse Spółka z o.o.Centralne Archiwum 14-100 Ostróda, ul. Racławicka 7 lok. 37 tel. (+48)89 642-19-97 mobile: +48 505 921 283 www.verrens.pl, e-mail: archiwa@verrens.pl akta osobowo-płacowe z lat 1997-1998 992700/611/281/2014/SAK/1