Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
UNIONTEX S.A. z siedzibą w Łodzi - Łódź, ul. Tymienieckiego 3 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; 2019 -00489547
Tkalnia Beskidzka Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Andrychowie - Andrychów, ul. Krakowska 83 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; 2019 -00489547
Przedsiębiorstwo Usługowo-Inwestycyjne INWEST Sp. z o.o. z siedziba w Cieszynie - Cieszyn, ul. Chemików 4/25 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; 2019 -00489547
EL-MECH Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Rudnikach - Rudniki, ul. Mstowskiej 10 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-005000407
ZIEMBUD SP. z o.o. w likwidacji - Ostrowo Kościelne 3; Strzałkowo ERKA Sp. z o.o. Prywatne Archiwum w Koninie – ul. Szafirkowa 18; 62-502 Konin; tel. 609 104 677; e-mail: biuro@erka.konin.pl Dokumentacja osobowo-płacowa: 1993-2019 992700/611/1726/2015-SAK; UNP:2019-00500728
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MONOLIT POLAND Sp. z o.o. w Warszawie - Krosno, ul. Zręcińska 10 ( adres zakładu z branży budowlanej); ul. 22 Lipca Krosno (adres biura); PPU KOBET - KROSNO Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa; 1989-1996 ( część dokumentacji pochodzi z PPU KOBET - Krosno 992700/611/208/2016-SAK; UNP: 2019-00489622
PPU KOBET - Krosno; ul. Zręcińska 10 Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016 SAk; UNP- 2019-00489622
PRINT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Częstochowie - Częstochowa, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 41 Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-00483022
KADAJ Spółka Cywilna J i J Rykowscy - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 1999-2000 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Meblarska Spółdzielnia Inwalidów ZGODA w Giżycku Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 1987-2018 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Babki Oleckie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 1980-2013 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Galeria Mazurska Spółka z o.o. w Olsztynie - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2013-2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
SANGRIA Sp. z o.o. w Kętrzynie - Kętrzyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2013-2017 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Wilcze Gniazdo Spółka Jawna - Gierłoż Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 1993-2016 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
BONKOWSKI Sp. z o.o. w Niedzicy Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2009-2017 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
FRANCZYZA i ALFA Sp. z o.o. w Olsztynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 DOkumentacja osobowo-płacowa: 2012-2014 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ODRODZENIE w Tyrowie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa; 1959 - 2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
ENERGOPOL TRADE Poligrafia Sp. z o.o. w Olsztynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa 2012-2017 992700/611/559/2015-SAK; UNP:2019-00350212
MEGA APTEKI Bartosz Staszewski - Wadąg Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 DOkumentacja osobowo-płacowa: 2010-2016 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Confort Collectione Sp. z o.o. w Pieckach Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2009-2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
GM GADGETS w Olsztynie Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2003-2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
FS Favorita Furniture Sp. z o.o. w Szczytnie - Szczytno Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa 1991-2014 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bisztynku - Bisztynek Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentaja osobowo płacowa: 1981-2017 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
NAUTINER YACHTS Sp. z o.o. w Giżycku Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2006-2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
STAVPOL Sp. z o.o. w Morągu Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2006-2012 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
M3 Kucharczyk - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2009-2012 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolnego SPIR-POL - Pozezdrze Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa : 1993-2015 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
LAUDIO Sp. z o.o. w Olsztynie - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2010-2013 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Spółdzielnia Rzemieślnicza USŁUGA w Piszu Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa 2000-2002 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
PERFEKT Sp. z o.o. w Niedzicy Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2004-2016 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Węgrzyn i Syn Przedsiębiorstwo Budowlane Jarosław Węgrzyn - Warszawa Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa 2006-2010 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Przedsiębiorstwo Budowlane BETA Dariusz Drozd - Lidzbark Warmiński Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa 2005-2014 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Spółdzielnia Producentów Drobiu PRO-DRÓB Lipowiec Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja nie zawiera list płac 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Konstrukcje Aluminiowe PLUS - Prejłowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2005-2017 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Zakład Budowlany Jerzy Rykowski - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 1997-1998 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Przedsiębiorstwo Budowlane Bocheńczak i Rykowski Spółka Cywilna w Olsztynie - Olsztyn Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" , 10-410 Olsztynb, ul. Lubelska 43 b, Składnica Akt Niearchiwalnych tel. 89 533-14-73 Dokumentacja osobowo-płacowa: 2000 - 2005 992700/611/559/2015-SAK; UNP: 2019-00350212
Serwis Kraków Sp. z o.o. w likwidacji - Kraków, ul. Rzepakowa 5p Libris Polska Sp. z o.o., 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44 C; e-mail: info@librispolska.pl; www.librispolska.pl; tel. +48 22 299 70 09 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ, UNP: 2019-00346410
EDOR Direct Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Jana Czechota 31 Libris Polska Sp. z o.o., 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44 C; e-mail: info@librispolska.pl; www.librispolska.pl; tel. +48 22 299 70 09 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ, UNP: 2019-00346410
EDOR Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Jana Czeczota 31 Libris Polska Sp. z o.o., 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44 C; e-mail: info@librispolska.pl; www.librispolska.pl; tel. +48 22 299 70 09 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ, UNP: 2019-00346410
VIVara Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Hrubieszowska 2 Libris Polska Sp. z o.o., 01-797 Warszawa, ul. Powązkowska 44 C; e-mail: info@librispolska.pl; www.librispolska.pl; tel. +48 22 299 70 09 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/2631/2015-SAK-WJ, UNP: 2019-00346410