Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Fabryka Silników Elektrycznych Małej Mocy SILMA, Sosnowiec Zakład Archiwalny Składnica Sp. z o.o. w Częstochowie; ul. Malownicza 66, 42-271 Częstochowa; tel.; kom. 607 706 637; e-mail: archiwumakt@archiwum.biz.pl dokumentacja osobowa z lat 1969-2005, dokumentacja płacowa z lat 1980-2005 SEke 610A-34/05; 992700/611/212/2015-SAK; UNP: 2019-00055070
CORMAY Poznań Sp. z o.o., 60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 38/42 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2003 dokumentacja osobowa z lat 1991-2001, dokumentacja płacowa z lat 1993-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
CORMAY Poland S.A. w upadłości, 03-214 Warszawa, ul. Krasnobrodzka 5 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1991-2005 dokumentacja osobowa z lat 1991-2005, dokumentacja płacowa z lat 1991-2003 SEKE 610A-18/05; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
MONTIN S.A., Kraków ul. Sołtysowska 10c OSG Polska Sp. z o.o., ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa;tel. (0-22) 533 29 90 ,fax:533 29 91, e-mqil: osgosg.plWeb:www.osg.pl dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610A-9/06