Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Bełchatowskie Zakłady Metalowe "PRESS-CON" Sp. z o.o., 97-427 Rogowiec k/Bełchatowa COKOM Spółka z o.o./nPrzechowalnia Akt/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2/nKancelaria Archiwizacyjna/n90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85/ntel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja osobowa i płacowa SEke 610-438/06 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Hurtownia Wyrobów Ceramicznych Beata Mąka P.H."MAK-POL", Usługi Gastronomiczne "Chata Opoczyńska", 26-300 Opoczno,/nul. Dworcowa 1 z siedzibą ul. Partyzantów 1A COKOM Spółka z o.o./nPrzechowalnia Akt/n97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2/nKancelaria Archiwizacyjna/n90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85/ntel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dookumentacja osobowa i płacowa SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Skład Celny TER-COLL-BIS "Młynarel" Spółka z o.o., 97-320 Wolibórz Młynary COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 dokumentacja osobowa oraz od 1992 r. dokumentacja płacowa SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1
Usługi Celno-Spedycyjne TER-COLL Sp. z o.o., 96-515 Teresin, ul. XX-lecia 15/17 COKOM Spółka z o.o. Przechowalnia Akt 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Sucha 2 Kancelaria Archiwizacyjna 90-224 Łódź, ul. Pomorska 83/85 tel. (42) 234-12-96; tel. kom. 607 8888 30 Dokumentacja osobowa oraz od 2001 r. dokumentacja płacowa SEke 610-438/04 i 992700/611/107/2014/SAK/WJ1