Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska w Końskich w likwidacji z siedzibą w Kielcach - Kielce, ul. Sienkiewicza 76/,3 KCAD Sp. z o.o. – 25-304 Kielce, ul. Duża 22 Dokumentacja firmy 992700/611/111/2020-SAK; UNP: 2020-00044444
Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. w likwidacji - Kielce, ul. Górna 20 KCAD Sp. z o.o. – 25-304 Kielce, ul. Duża 22 Dokmentacja firmy 992700/611/111/2020-SAK; UNP: 2020-00044444
LIQUID FUELS w upadłości likwidacyjnej - Kielce, ul. Peryferyjna 8 KCAD Sp. z o.o. – 25-304 Kielce, ul. Duża 22 Dokumentacja firmy 992700/611/111/2020-SAK; UNP: 2020-00044444
Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Gulińskiegi 30 KCAD Sp. z o.o. – 25-304 Kielce, ul. Duża 22 DOkumentacja firmy 992700/611/111/2020-SAK; UNP: 2020-00044444