Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
BM Media - Gdańsk, ul. Chmielna 63/64 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa z lat 1999-2004 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Montel Spółka z o.o. w upadłości - Gdańsk, ul. Żeglarska 4 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl okta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1994-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Marine-Metal Spółka z o.o. - Gdańsk, ul. Doki 1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1996-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe HIT Sp. z o.o. - Elbląg, ul. Grunwaldzka 77 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe -1992-2003; Dokumentacja płacowa 1991-2003 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl
Przedsiębiorstwo Dystrybucyjne TIP Spółka z o.o. - Gdańsk; ul. Trzy Lipy 3 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1999-2001; dokumentacja płacowa 1999-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
MA-GRA Sp. z o.o. w upadłości - Kończewice PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Aka osobowe 1997-200; dokumentacja płacowa 1997-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Towarzystwo Inwestycyjne ART. Sp. z o.o. w likwidacji - Gdańsk, ul. Biała 1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1995-2004; dokumentacja płacowa 1993-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
TAL Sp. z o.o. - Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
SPRA Sp. z o.o. w upadłości - Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 98 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 199402003; dokumentacja płacowa 1989-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
A. Dickman Spółka z o.o. w upadłości - Gdańsk; ul. Milskiego1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1994-2004; dokumentacja płacowa 1994-2003 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Purac Water Spółka z o.o. - Gdański, ul. Gomółki 11/13 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe 1991-1997; dokumentacja płacowa 1992-2002 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
Osiedle Sielone Sp. z o.o. w likwidacji - Gdynia, ul. Redłowska 39A/1 PIKA Sp. z o.o. – 80-298 Gdańsk, ul. Spadochroniarzy 7, tel. 58 732 67 15; fax. 58 732 67 09; e-mail: pika@pika.pl; www.pika.pl Akta osobowe z lat 1993-2005; dokumentacja płacowa z lat 1994-2001 992700/611/1480/2017-SAK; UNP: 2017-00049487
RÓŻANA S.A. w upadłości likwidacyjnej, 345-211 Rzeszów, ul. Gołębia 11A Składnica Akt KLE Sp. z o.o. w Jaśle, ul. Towarowa 29; 38-200 Jasło www.skladnicaaktkle.pl 1999-2015 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/208/2016-SAK; UNP: 2017-00185818
EUROVIA SERWIS Sp. z o.o. w likwidacji - Bielany Wrocławskie, ul Szwedzka 5; Kobierzyce Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1975 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
EURAVIA Sp. z o.o. w likwidacji - Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5; Kobierzyce Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja pracownicza z lat 1996 - 2003 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
GAMBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej - Kraków, ul. Kamienna 10 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Akta osobowe i dokumentacja płacowa z lat 1991 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Mosty Chrzanów w upadłości likwidacyjnej - Chrzanów; ul. Kroczymiech 28 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 1991 - 2014 Dokumentacja płacowa i akta osobowe z lat 1991 - 2014 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
MK Logistic Sp. z o.o. w upadłości - Kraków Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja fragmentaryczna; brak akt osobowych i płacowych 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Przedsiębiorstwo Usług Geologiczno-Wiertniczych Chemkop - Geowiert Sp. z o.o. w upadłości - Kraków Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja fragmentaryczna, brak akt osobowych i pracowniczych 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Bochnia park 3 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Kraków; ul. Kazimierza Wielkiego 142 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828 Dokumentacja różna - brak akt osobowych i dokumentacji płacowej 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Bochnia Park 2 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Kraków; ul. Kazimierza Wielkiego 142 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja rożna - brak akt osobowych i dokumentacji płacowej 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Bochnia Park 1 Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 142 Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 Dokumentacja różna - brak dokumentacji osobowo-płacowej 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
Firma Handlowo-Usługowa EFEKT Gabriel Biber z siedzibą w Lipnicy Małej Zakład Obsługi Archiwalnej ARPAD Sp. z o.o. Bolesław/Olkusza; Krzykawa 6-7 – tel. 32 642 47 80, kom. 501 439 752 dokumentacja płacowa i ubezpieczeniowa z lat 2009-2014 ( niekompletna) brak akt osobowych 992700/611/2383/2015-SAK; UNP; 2017 - 00175828
AJO Spółka z o.o. w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl osobowo-płacowa SEKE-610A-20/04 oraz UNP nr: 2017-00148595
PHU MAG TRANS Małgorzata Trojakowska - Rypin; ul. Brzechwy 20 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 2014-2016 dokumentacja różna - kategorii B5 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
JPC Sp. z o.o.- Żary; ul. Żagańska 44 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 2014-2016 Dokumentacja różna - kat. B5 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Spółdzielnia Pracy BUDOMONT EXPORT - Zielona Góra; ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o., 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Nowator - Zielona Góra; ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
THERM-BUD - Zielona Góra; ul. Westerplatte 9 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osonowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Spółdzielnia Pracy BUDAMOT - Zielona Góra; ul. Westerplatte 9 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
INERKOPROTECH Sp. z o.o. - Zielona Góra, ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Zakład Gospodarczy Spółdzielczości Pracy - Zielona Góra; ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy - Zielona Góra; ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
BUDOMONT Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej - Zielona Góra, ul. Westerplatte PERFEKCJA ARCHIWUM Sp. z o.o. – 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 16 A; Składnica Akt Świebodzin, ul. Wałowa 26; tel. 68 3822 115 1963 - 2016 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK, UNP: 2017-001739332
Zrzeszenie Przemysłu Farmaceutycznego POLFA, Warszawa, ul. Sienkiewicza 16/20 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1976-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Pełnomocnika ds. Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa, ul. Sienkiewicza 16/20 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1976-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Zrzeszenie Przemysłu Lotniczego i Silnikowego, Warszawa, ul. Miodowa 5 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1983-1988 - niekompletna 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Włókienniczych POLMATEX , Łódź Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacja płacowa z lat 1979-1989 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Pełnomocnika Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego ds. Przemysłu Lniarskiego, Łódź Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl dokumentacja osobowa, dokumentacji płacowej brak 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535
Biuro Pełnomocnika Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego ds. Sprzętu Optycznego i Medycznego, Warszawa, ul. Mińska 25 Zespół Archiwum Zakładowego - Biuro Administracyjne Ministerstwo Rozwoju; tel. 664 489 646, 601 383 809; archiwum@mr.gov.pl; www.mr.gov.pl Dokumentacja osobowa, brak dokumentacji płacowej 992700/611/1226/2017-SAK; UNP: 00126535