Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
BUMAR-MRĄGOWO Spółka z o.o. - Mrągowo Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul. Lubelska 43B 10-410 Olsztyn tel/fax. (0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2006/SEke
"EXTEM" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Łaziska Górne, ul. Wyzwolenia 30 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke)
Stahl-Yacht BAU Romon Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Gliwice, ul. Chorzowska 72 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke
Maflow Polska Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Tychy, ul. Serdeczna 42 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: 992700/610A/14/2007/SEke)
Basta Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, ul. Wałbrzyska 11/91, 02-739 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowa z lat 1991-2008, płacowa z lat 1991-2007 992700/610A/26/2009/SEke
Targetmedia Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 2007-2010 osobowa z lat , płacowa z lat 2007-2009 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Handlu i Usług Projektowo-Realizacyjnych Budownictwa i Konserwacji Obiektów "BUDOCONS" Spółka z o.o. w likwidacji,/nul. Mrozowa 31A,/n31-752 Kraków Zakład Archiwalny/nSkładnica Akt Spółka z o.o./nul. Św. Krzyża 17 I. 24/n31-023 Kraków osobowo-płacowa 992700/610A/30/2009/SEke
"EUROCAR" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/nCesarka 1,/n95-010 Stryków Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, Pl. Wolności 1 tel. (48 42) 623-62-01, 632-02-02, 633-38-58, fax. (48 42) 632-02-11 www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEke
PPHU "GRACJA-KRAŚNIK" Spółka z o.o. w likwidacji/nAl. Niepodległości 6,/n23-210 Kraśnik Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl akta osobowe, karty wynagrodzeń i zasiłkowe z lat 1965-2010,/nlisty płac lat 2000-2010 992700/610A/3/2011/SEke
SENTIVISION POLSKA Spółka z o.o./n02-674 Warszawa,/nul. Marynarska 19A Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o./nGlina,/nul. Lubelska 2A,/n05-430 Celestynów/ntel. (22) 780-09-00,/nfax.: (22) 789-79-88,/nwww.archiwamaz.pl,/ne-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 2002-2008 992700/610A/2/2010/SEke
JUVENEX Spółka z o.o. - 00-839 Warszawa, ul. Towarowa 30 lok. 12 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. - Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów, tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1991-2004 992700/610A/2/2010/SEKE
Krajowa Agencja Handlowa "SPOŁEM" Spółka z o.o./n02-548 Warszawa,/nul. Grażyny 13 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o./nGlina,/nul. Lubelska 2A,/n05-430 Celestynów/ntel. (22) 780-09-00,/nfax.: (22) 789-79-88,/nwww.archiwamaz.pl,/ne-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1994-2007 992700/610A/2/2010/SEke
Zakład Handlu i Usług "SAJPOL" Spółka Jawna w likwidacji w Łodzi z siedzibą przy ul. Kaczeńcowej 10, /n91-214 Łódź Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, Pl. Wolności 1 tel. (48 42) 623-62-01, 632-02-02, 633-38-58, fax. (48 42) 632-02-11 www.lodz.ap.gov.pl, e-mail: kancelaria@lodz.ap.gov.pl osobowo-płacowa 992700/610A/21/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "REMBUD" Spółka z o.o. w Ełku,/nul. Kolonia 2,/n19-300 Ełk Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl osobowo-płacowa z lat 1995-2009 992700/610A/18/2009/SEke
Wydawnictwo Mikom Sp. z o.o. w likwidacji, 02-676 Warszawa, ul. Postępu 18 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1999-2006 osobowa z lat 1999-2006, płacowa z lat 1999-2005 992700/610A/26/2009/SEKE; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Towarzystwo Eksportowo-Importowe (TEI) MULTISOFT S.A. w Warszawie, 01-249 Warszawa, ul. Gizów 6 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1988-2010 osobowa z lat 1988-2007, płacowa z lat 1988-2010 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
P.P.U.H. "DREW-DOM" O.O.U.H. Hanny Parczewskiej,/nPasym Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke
Zakład Szkutniczy "KŁOBUK" Elżbieta Kołakowska/nOstróda Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke
Odzieżowa Spółdzielnia Inwalidów "WARMIA"/nOrneta Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43 B /n10-410 Olsztyn /ntel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/26/2006/SEke
Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Serwisowo-Rozruchowe Urządzeń Cieplnych CERPOMIAR, 30-605 Kraków, ul. Fredry 4 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1977-1995 osobowa z lat 1977-1995, płacowa z lat 1987-1994 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Spółdzielnia Pracy Kominiarzy, 02-459 Warszawa, ul. Jerzego Michałowicza 72 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1950-2010 osobowa z lat 1950-2010, płacowa z lat 1999-2010 992700/610A/18/2005/SEke; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Studio Leonardo /nSpółka z o.o. w likwidacji,/n43-100 Tychy,/nul. Mikołowska 148 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1999-2006,/npłacowa z lat 2001-2004 992700/610A/7/2009/SEke
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego im. St. Staszica w upadłości/n27-500 Opatów,/nul. Leszka Czarnego 64 Składnica Akt "POWIERNIK" Spółka z o.o., 37-464 Stalowa Wola, ul. Przemysłowa 13, Tel/fax: +48 15 844-55-01, e-mail: powiernik_san@poczta.onet.pl osobowo-płacowa z lat 1953-1997 992700/610A/3/2011/SEke
AL-EX Zakład Pracy Chronionej Piotr Tomaszewski/n05-075 Wesoła,/nul. Wspólna 10 Archiwa Mazowieckie Spółka z o.o. Glina, ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów tel. (22) 780-09-00, fax.: (22) 789-79-88, www.archiwamaz.pl, e-mail: sekretariat@archiwamaz.pl akta osobowe z lat 1991-2005 992700/610A/2/2010/SEke
Posnet Warszawa Spółka z o.o. w likwidacji, 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie osobowo-płacowa z lat 2001-2011 992700/610A/10/2009/SEke
HFHN Machines Spółka z o.o. w upadłości,/nul. Pszczyńska 167,/n43-175 Wyry Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 2002-2010 992700/610A/1/2006/SEke
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Produkcyjne "TRANSBUD - OLKUSZ" Spółka z o.o. w likwidacji,/n32-300 Olkusz,/nul. Wspólna 1b Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Spółka z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax (32) 642-47-80,/ntel. kom. 501-439-752 osobowo-płacowa z lat 1975-2011 992700/610A/1/2006/SEke
Obuwnicza Spółdzielnia Pracy "ZGODA" w likwidacji,/n42-500 Będzin,/nul. Zagórska 73 Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Spółka z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/ntel./fax (32) 642-47-80,/ntel. kom. 501-439-752 osobowo-płacowa z lat 1945-2010 992700/610A/1/2006/SEke
Spółdzielnia Pracy "Modeks" w likwidacji,/n27-400 Ostrowiec Świętokrzyski/nos. Stawki 10 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
"Rozwój" Spółdzielnia Rzemieślnicza w likwidacji, 32-300 Olkusz, ul. Głowackiego 23 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
WOJ Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n26-110 Skarżysko Kamienna,/nul. Legionów 122 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Olsztyńska Centrala Materiałów Budowlanych Spółka z o.o. w likwidacji,/n14-200 Iława,/nul. Kard. St. Wyszyńskiego 31 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Car For Company Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n00-080 Warszawa, /nul. Królewska 27 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Wielobranżowa" w likwidacji, 05-200 Wołomin, ul. 1-go Maja 48 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/610A/8/2004/SEke
Zakład Transportowo-Handlowo-Usługowy Jan Fronczyk w Goworowie, 07-440 Goworowo, ul. Dulczewskiego 7 NAREW–OSTROŁĘKA Sp. z o.o. Zakład Usług Archiwalnych i Składnica Akt w Ostrołęce z siedzibą w: Ławy 81 C, 07-411 Rzekuń, tel. (29) 760-52-91, fax: (29) 760-57-34, e-mail: archiwum-narew@o2.pl 2007-2009 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/13/2006/SEke; 992700/611/194/2015-SAK, UNP: 2017-00314138
KARTIE Spółka z o.o. /nBiała Piska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2011/SEke
Spółdzielnia Usług Rolniczych /nBiała Piska Spółdzielnia Pracy i Użytkowników "INTEGRA" ul.Lubelska 43B Olsztyn tel.(0-89) 533 14 73 osobowo-płacowa 992700/610A/26/2011/SEke
TK Trade Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjjnej/n01-014 Warszawa,/nul. Żytnia 13/37 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowe SEke-610A-8/2004
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "RZAKTA" w likwidacji,/n05-408 Rzakta Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa SEke-610A-8/2004
Zakład Obrotu Materiałami Budowlanymi "ZOMBUD" Spółka z o.o./n64-120 Krzemieniewo,/nul. Dworcowa 152 RiM ARCHIWUM II Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2 ; tel. (65) 629-93-55 akta osobowe z lat 1992-2010,/nlisty płac z lat 1990-2010 992700/6116/25/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w likwidacji, z siedzibą 66-120 Kargowa,/nul. Kolejowa 14 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX ul. Zielona 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel/fax: (062) 736-00-36, 736-11-20 tel. kom. 0604 921 085 www.ulmex.com.pl e-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1971-2009,/npozostała dokumentacja z lat 1961-2009 992700/610A/2008/
NEMO Wodny Świat Sp. z o.o.,/n43-316 Bielsko-Biała,/nAl. Armii Krajowej 220 Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02;/nfax: (032) 208-78-05/nBiuro Obsługi Interesantów - tel: (032) 208-78-55/nKancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl dokumentacja osobowa z lat 2001-2007 992700/610A/7/2009/SEKE
Jowex Sp. z o.o., /nul. Cieszyńska 367,/n43-300 Bielsko-Biała Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02;/nfax: (032) 208-78-05/nBiuro Obsługi Interesantów - tel: (032) 208-78-55/nKancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 2007-2008 992700-610A/7/2009/SEKE
"EUROPEAN CONTINENTAL ELEKTRIC SERVICES" spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą - ul. Kamieńskiego 201/219, 51-126 Wrocław Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX/nul. Zielona 14,/n63-400 Ostrów Wielkopolski/ntel/fax: (062) 736-00-36, 736-11-20/ntel. kom. 0604 921 085/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl/n dokumentacja osobowo-płacowa z lat 2003-2008, /npozostała dokumentacja z lat 2002-2008. SEKE 610A-36/05
Urząd Rejonowy w Lipnie Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/;10/2012/SAK
Skompol Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Sobieskiego 24, 05-510 Konstancin-Jeziorna Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie akta osobowo-płacowe z lat 1999-2007 SEKE 610A-26/09
Beltone Polska Marke-Med. Sp. z o.o. w likwidacji, ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61 1994-2008 dokumentacja osobowa z lat 1994-2008, płacowa z lat 1996-2008 SEKE 610A-26/09; 992700/611/748/2015-SAK, UNP: 2017-00188672
Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych "MIASTOPROJEKT-KOSZALIN" Spółka z o.o. w upadłości,/nul. Piłsudskiego 56,/n75-525 Koszalin/nw tym Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego Archiwum Państwowe w Koszalinie/nul. Marii Skłodowskiej-Curie 2,/n75-950 Koszalin,/ntel. 094-342-26-22, 094-317-03-60,/nfax: 094-317-03-61/nwww.koszalin.ap.gov.pl,/nsekretariat@koszalin.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1953-1996,/nakta płacowe (listy płac) z lat 1980-2001 SEKE 610A-22/09
Huta Szkła Gospodarczego "Zawiercie" S.A. w upadłości, 42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 18 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 akta osobowe i dokumentacja płacowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEKE 610A-14/07)
"DAMI" Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej - Katowice, ul. Słowackiego 37 (dawne NOBIL w Bielsku Białej) "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 akta osobowe, dokumentacja płacowa i ksiegowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEKE 610A-14/07)
Przedsiębiorstwo Spedycji Międzynarodowej C Hartwig-Katowice S.A. w upadłości, Katowice, ul. Roździeńska 41 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 akta osobowe, pełna dokumentacja płacowa i księgowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEKE 610A-14/07)
"Freeway" Sp. z o.o. w likwidacji - Katowice, ul. Ligonia 39 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 akta osobowe, dokumentacja płacowa i księgowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEKE 610A-14/07)
"INTEGRO" Sp. z o.o. w likwidacji, 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Kapicy 9 "ARCHIPAX" Sp. z o.o., 42-400 Zawiercie-Kromołów, ul. Żniwna 1 A, (032) 671-60-56, 509 783 648, 503 118 66 akta osobowe, dokumentacja płacowa i księgowa 992700/611/634/2015-SAK; UNP: 2017-00311366 (poprzedniki: SEKE 610-A-14/07)
CENTERMED Spółka Cywilna /nB. Krzewiński, M. Perucki/n64-100 LESZNO/nul. Królowej Jadwigi 4 RiM ARCHIWUM II Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Spółdzielcza 2 ; tel. (65) 629-93-55 osobowo-płacowa 992700/610A/13/2006/SEke
Andre Renard Andrzej Lisowski,/nul. Chmielna 15 p. 307,/n00-021 Warszawa CBA/nUsługi Archiwizacyjne/nSp. z o.o./n01-745 Warszaa, /nul. Jasnodworska 5 lok. 101 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/08
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Hrubieszowie w likwidacji,/nul. Kolejowa 49,/n22-500 Hrubieszów Archiwum Usługowe/nFilia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34,/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel. 0609-481-613/nwww.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-8/04
RIDER-MANUFAKTURA S.A.,/nul. Kopernika 36,/n90-552 Łódź Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka,/ntel/fax 0-46 813-12-03,/ntel. 0-46 813-11-95(96),/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne VITRUM Sp. z o.o.,/nul. Potkanowska 50,/n26-600 Radom Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka,/ntel/fax 0-46 813-12-03,/ntel. 0-46 813-11-95(96),/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-17/05
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniewie,/nWiśniewo 75,/n06-521 Wiśniewo Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka,/ntel/fax 0-46 813-12-03,/ntel. 0-46 813-11-95(96),/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-17/05
WZGS Samopomoc Chłopska, Zakład Obrotu Rolnego w Kielcach, Mieszalnia Pasz w Chmielniku Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o./nKonopnica 102,/n96-200 Rawa Mazowiecka,/ntel/fax 0-46 813-12-03,/ntel. 0-46 813-11-95(96),/nwww.tabulus.com.pl,/ne-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEke 610A-17/05