Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Q&ASSOCIATES, INC. Poland Sp. z o.o./nul. Pabianicka 206,/n93-402 Łódź/n Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
TERI Sp. z o.o./nul. Kroczewska 45c,/n03-287 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
SOYUZ-VICTAN Polska Sp. z o.o./nul. Raczyńska 3 lok.20,/n02-026 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
"Simmtech" Sp. z o.o. (w upadłości)/nBiałystok/nul. Wyszyńskiego 2/1 lok. Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowo-płacowe SEKE-610A-17/09
Elektronet Sp. z o.o. w likwidacji/n20-109 Lublin/nul. Bernardyńska 3/304 Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowio-płacowe SEKE-610A-17/09
Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza m.st. Warszawy/nWarszawa,/nul. Ks. J. Chrościckiego 93/105 Archiwum Remondis Data-Office Spółka z o.o. 05-500 Piaseczno ul. Raszyńska 13 e-mail: Archiwum@REMONDIS-data.pl www.remondis-data.pl akta osobowo-płacowe SEKE-610A-17/09
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe EKO-GRUPA Sp. o.o./nul. Niedzielskiego - Żywiciela 2,/n01-875 Warszawa Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej SEKE 610A-17/05
Wytwórnia Pasz w Kętrzynie/nul. Zbożowa 10,/n11-400 Kętrzyn Kompleksowe Usługi Archiwizacyjne TABULUS Sp. z o.o. Konopnica 102, 96-200 Rawa Mazowiecka, tel./fax 0-46 813-12-03, tel. 0-46 813-11-95(96), www.tabulus.com.pl, e-mail: biuro@tabulus.com.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-17/05
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Adamex"/nSp. z o.o./nBiałystok, ul. Pogodna 63/1 Archiwum Zakładowe i Zlikwidowanych Przedsiębiorstw Państwowych/nŚląski Urząd Wojewódzki w Katowicach/nul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice/ntel. 32 326-46-08 lub 09/nwww.katowice.uw.gov.pl dokumentacja osobowo-płacowa 992700/610A/27/2009/SEke i 992700/6116/1/2014-SAK
Spółdzielnia Pracy "IMIZOL",/nul. Warszawska 34,/n25-312 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp. z o.o. 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31, tel./fax: 366-42-70 /ntel: (041) 366-42-70 akta osobowo-płacowe z lat 1993-2007 SEKE 610A-8/05
Mateusz Trans Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Genowefa Olczyk/nul. Jagiellońska 74,/n25-734 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "Samopomoc Chłopska" Sp. z o.o. 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 31, tel./fax: 366-42-70 /ntel: (041) 366-42-70 akta osobowe z lat 2001-2005,/nlisty płac, karty wynagrodzeń - maj 2001 do maj 2006 SEKE 610A-8/05
Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu "Samopomoc Chłopska",/nul. Sandomierska 221,/n27-440 Ćmielów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2005,/nlisty płac z lat 1958-1990 i 2000-2005,/nkarty wynagrodzeń SEKE 610A-8/05
Lerch Bates Ltd. Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek. tel.: 22 724 76 05 (w godz. 9.00-14.00), 22 724 74 89 wew. 255 (w godz. 8.15.-14.15), https://warszawa.ap.gov.pl/dokumentacja-osobowa-i-placowa/udostepnianie akta osobowo-płacowe z lat 2005-2009 SEKE 610A-10/04
Calsonic Kansei Poland /nSp. z o.o. w likwidacji/nw Ostrowie Wielkopolskim,/nul. Wodna 15,/n63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/nTel./Fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1998-2008 SEKE 610A-5/08
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "ARMCO" /nSp. z o.o. w upadłości /nw Siemianowicach Śląskich/nul. Śmiłowskiego 2,/n41-100 Siemianowice Śląskie Zakład Obsługi Archiwalnej/n"ARPAD" Sp. z o.o./n32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7/nTel./Fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1990-2008 SEKE 610A-5/08
Energetyczno-Górnicze Przedsiębiorstwo Finansowe S.A. w upadłości w Chorzowie, ul. Azotowa 11, 41-503 Chorzów Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Sp. z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza/nKrzykawa 6-7,/nTel./fax: 032 642-47-80,/nkom. 501-439-752 akta osobowo-płacowe z lat 1996-2008 SEKE 610A-5/08
BR-Produkt Spółka z o.o./nw upadłości,/nul. Czołgistów 45,/n52-212 Wrocław Archiwum Państwowe/nwe Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2/ntel. (71) 328-81-01, dyr. (71) 328-83-95,/nfax: (71) 328-80-45,/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowe (z kartotekami zarobkowymi) z lat 1997-2003 SEKE 610-39/03
Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Zakład Obrotu Artykułami Przemysłu Lekkiego, ul. Robotnicza 1a, 53-607 Wrocław Archiwum Państwowe we Wrocławiu, 50-215 Wrocław, ul. Pomorska 2, tel. (71) 328-81-01, dyr. (71) 328-83-95, fax: (71) 328-80-45, e-mail: sekretariat@ap.wroc.pl; www.ap.wroc.pl akta osobowe z lat 1959-1990, akta płacowe z lat 1984-1990 SEKE 610-39/03
Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr w Toruniu Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki/nDelegatura w Toruniu,/nPl.Teatralny 2, /n87-100 Toruń akta 992700/610A/10/2012/SAK
WILPEX/nPrzedsiębiorstwo Produkcji /nHandlu i Usług/nSpółka z o.o. w likwidacji,/nul. Rakowiecka 25,/n50-422 Wrocław Archiwum Państwowe/nwe Wrocławiu/n50-215 Wrocław,/nul. Pomorska 2/ntel. (71) 328-81-01, dyr. (71) 328-83-95,/nfax: (71) 328-80-45,/ne-mail: sekretariat@ap.wroc.pl;/nwww.ap.wroc.pl akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE-610-39/03
INTERPAK Sp. z o.o./nw likwidacji,/nul. Nowy Zamek 3,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 2005-2008 992700/610A/7/2009/SEke
P.P.H. "Liwex"/nul. Krakowska 166,/n38-500 Sanok Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 1991-2004 SEke 610A-7/08
EMIL-POL Sp. z o.o./nul. Dukatów 21/1,/n31-431 Kraków Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 2000-2008 SEke 610A-7/08
ASTECH Spółka z o.o. - ul. Krakowska 2, 38-500 Sanok Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 akta osobowo-płacowe z lat 2001-2004 SEke 610A-7/08
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "NOWOBUD"/nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Pracy 20,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1995-2007 992700/610A/7/2009/SEke
KORSNAS PACKAGING Sp. z o.o./nw likwidacji,/nul. Kościuszki 4c/2,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 2003-2008 992700/610A/7/2009/SEke
ROLNIK/nSpółdzielnia Pracy w likwidacji,/nul. Kolejowa 20,/n47-400 Racibórz Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 1963-2008,/nakta płacowe z lat 1992-2008 992700/610A/7/2009/SEke
WĘGLOKOKS-AGRO/nSp. z o.o.,/n40-014 Katowice,/nul. Mariacka 15 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1996-1999,/n 992700/610A/7/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego DREMEX w Sosnowcu /nZakład Produkcyjny w Preczowie,42-512 Preczów,/nul. Polna 67 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice Sekretariat (032) 208-78-01(02), Fax: (032) 208-78-05; Biuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55, kancelaria@katowice.ap.gov.pl www.katowice.ap.gov.pl akta osobowe z lat 2002-2008,/nakta płacowe z lat 2002-2007 992700/610A/7/2009/SEke
AMCOR PET PACKAGING POLSKA /nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Ogrodowa 28/30,/n00-896 Warszawa Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat (032) 208-78-01(02),/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55,/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl /nwww.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1994-2006 992700/610A/7/2009/SEke
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe "ATLAS"/nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Fabryczna 11,/n43-100 Tychy Archiwum Państwowe w Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat (032) 208-78-01(02),/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów tel.(032)208-78-55,/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl /nwww.katowice.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1993-2009 992700/610A/7/2009/SEke
Zarząd Budynków Komunalnych/n"ADMINISTRATOR" w Skarżysku Kamiennej Spółka z o.o.,/nul. B. Prusa 3A,/n26-110 Skarżysko-Kamienna Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2007,/nlisty płac z lat 1984-2007 SEKE 610A-8/05
Gminna Spółdzielnia/n"Samopomoc Chłopska" /nw Rudzie Strawczyńskiej /nz siedzibą w Piekoszowie,/nul. Częstochowska 64,/n26-065 Piekoszów Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1962-2006,/nlisty płac z lat 1962-2006 SEKE 610A-8/05
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska "RADOSTOWA",/nul. Górna 22,/n25-415 Kielce Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe/n"Samopomoc Chłopska" /nSp. z o.o./n25-004 Kielce,/nul. Paderewskiego 31,/ntel./fax: 366-42-70/ntel: (041) 366-42-70/n akta osobowe z lat 1958-2009,/nakta płacowe z lat 1973-1984 i 1999-2009 SEKE 610A-8/05
Zakład Budownictwa Drogowego w Jaśle Archiwum Państwowe w Rzeszowie 35-064 Rzeszów, ul. Bożnicza 2 tel. (0-17) 850-10-99; 852-93-50 fax: 8538304 0-606782840; e-mail: aprzeszow@pro.onet.pl http: www.rzeszow.ap.gov.pl Oddziały Terenowe: 38-500 Sanok, Rynek 10, tel.: (013) 46-319-99; e-mail: arch_sanok@go2.pl 38-242 Skołyszyn k/Jasła, tel.: (013) 44-910-96; e-mail: apskoluszyn@go2.pl akta osobowo-płacowe z lat 1947-1994 SEKE 610A-14/09
Larix Sp. z o.o. 59-830 Olszyna,/nBiedrzychowice 116 Archiwum Państwowe w Warszawie - Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku, ul. Stefana Okrzei 1, 05-822 Milanówek, adop.kancelaria@warszawa.ap.gov.pl, tel. (22) 724-76-05, fax. (22) 724-82-61; www.warszawa.ap.gov.pl ; adop.udostepnianie@warszawa.ap.gov.pl akta osobowo-płacowe z lat 1992-2009 992700/610A/20/2004/SEKE
Państwowa Naprawa Taboru "PKS" w Bydgoszczy - oddział naprawczy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki Biuro Kadrowo-Organizacyjne ul.Jagiellońska 3 85-950 Bydgoszcz tel. (52) 349-73-03 akta 992700/610A/10/2012/SAK
Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "HAND-BUD" S.C./nKazimierz Zaborowski, Tadeusz Baranowski/nul. Łódzka 64,/n62-800 Kalisz Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (062) 736-00-36,/n(062) 738-55-32,/ntel. kom. 0604-921-085,/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1991-2009 SEKE 610A-36/05
Euro Capital /nSp. z o.o. w likwidacji,/nul. Diamentowa 7,/n20-447 Lublin Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska", 38-204 Tarnowiec Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. z o.o. 24-122 Góra Puławska, ul. Długa 34 tel: (081) 880-51-62; tel./fax 880-50-04 kom. 0609-481-613 akta osobowo-płacowe 992700/610A/8/2004/SEke
Polonus Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich/nGórach/ntel: 393-22-70 akta osobowo-płacowe 992700/610A/27/2009/SEke
Spółdzielnia Rzemieślnicza "Elektrotechniczna" w likwidacji, 60-514 Poznań, ul. Szamarzewskiego 17 Spółka Doradztwa Podatkowego ULMEX Sp. z o.o., 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zielona 14, tel/fax (062) 736-00-36, (062) 738-55-32, tel. kom. 0604-921-085, www.ulmex.com.pl, e-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1979-2009 oraz pozostała dokumentacja za okres od 1984r. do 2009r. SEKE 610A-36/05
Spółdzielnia Pracy /n"METALOWIEC" w Trzebnicy/nw likwidacji,/n55-100 Trzebnica,/nul. B. Chrobrego 8 Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (062) 736-00-36,/n(062) 738-55-32,/ntel. kom. 0604-921-085,/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 1953-2009 SEKE 610A-36/05
POLOMEKS Sp. z o.o.,/n48-340 Głuchołazy,/nul. Aleja Jana Pawła II 13 Spółka Doradztwa Podatkowego/nULMEX Sp. z o.o./n63-400 Ostrów Wielkopolski/nul. Zielona 14/ntel/fax (62) 736-00-36/n(062) 738-55-32/ntel. kom. 0604-921-085/nwww.ulmex.com.pl/ne-mail: ulmex@ulmex.com.pl akta osobowo-płacowe z lat 2005-2007 SEKE 610A-36/05
"BAH" Sp. z o.o./nw upadłości,/nul. Konwaliowa 7,/n43-300 Bielsko-Biała Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610A-107/03
Towarzystwo Energetyki Przemysłowej w likwidacji,/nul. Ścigały 14,/n40-205 Katowice Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowe z lat 1996-2008,/nakta płacowe z lat 2003-2007 SEKE 610-107/03
WĘGLOBUD Sp.z o.o. /nw likwidacji,/nul. 11 Listopada 26,/n44-330 Jastrzębie Zdrój Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowo-płacowe z lat 1991-2008 SEKE 610-107/03
INVESTIA Grupa Przemysłowa S.A. w likwidacji,/nul. Gnieźnieńska 12,/n40-142 Katowice Archiwum Państwowe /nw Katowicach/nul. Józefowska 104,/n40-145 Katowice/nSekretariat tel. (032) 208-78-01 02);/nFax: (032) 208-78-05;/nBiuro Obsługi Interesantów/ntel: 9032) 208-78-55/nkancelaria@katowice.ap.gov.pl;/nwww.katowice.ap.gov.pl/n akta osobowe z lat 2001-2009,/nakta płacowe z lat 2001-2008 SEKE 610-107/03
Hewitt Poland Sp. z o.o. w likwidacji, 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 70/12 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2003-2005 dokumentacja osobowa 1 teczka (pracownika) SEKE 610A-15/09
Mania Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Katowice, ul. Chorzowska 107 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2005-2006 dokumentacja osobowa 8 teczek (pracowników) SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Samodzielny Publiczny Zakład/nOpieki Zdrowotnej w Borzęcinie w likwidacji,/nBorzecin 587f,/n32-825 Borzęcin Archiwum Państwowe w Krakowie/n30-960 Kraków,/nul. Sienna 16/nskr. poczt. 324/ntel. (012) 422-40-94; /n421-27-90;/nfax: (012) 421-35-44;/ne-mail: sekretariatarchiwum.kraków.pl/nwww.archiwum.kraków.pl/nInformacja archiwalna:/ntel. (012) 421-37-33;/ne-mail: informacja@archiwum.kraków.pl dokumentacja płacowa 7 teczek (pracowników) daty skrajne 2003-2008 SEKE 610A-15/09
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Odzieżowego JORDANOWIANKA w likwidacji, 34-240 Jordanów, ul. Słowackiego 9 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1949-2009 dokumentacja osobowa z lat 1949-2009, dokumentacja płacowa z lat 1969-2009 SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Fundacja Rozwoju Nauk Materiałowych, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 231 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2001-2009 akta osobowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
VA TECH SAT Sp. z o.o. w likwidacji, 30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2008 akta osobowe z lat 1995-2007, akta płacowe z lat 1996-2008 SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Powszechna Spółdzielnia Spożywców "Źródło"/nul. Boh. Getta 24,/n37-700 Przemyśl Past Actum sp. z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A /ntel/fax: (0-42) 276-40-33 akta osobowe z lat 1957-2008,/ndokumentacja płacowa z lat 1976-2008 SEKE-610A-21/05
PP BUDREM S.A./nPokrzywno 9/n61-315 Poznań ARCHEON Składnica Akt Pracowniczych Sp. z o.o./nJanikowo k/Poznania,/nul. Ogrodnicza 13A,/n62-006 Kobylnica/ntel/fax: 0-61 878-97-55, 0-61 815-07-61/ne-mail: info@archeon.pl akta osobowo-płacowe z lat 1970-2008 SEKE 610A-20/06
"Aliant" S.A. w upadości,/nul. Koperika 34,/n00-336 Warszawa Filia TRANSPRIN-u, Sp. o.o.,/n24-100 Góra Puławska,/nul. Długa 34/ntel/fax: (081) 880-50-04,/ntel. 0609-481-613/nwww.transprin.pl akta osobowo-płacowe SEKE 610A-8/04
Firma Handlowo-Usługowa "ROSSA" Przemysław Gibała, 33-101 Tarnów, ul. Letnia 10 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 2005-2006 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
DORO ATLANTEL Sp. z o.o. w likwidacji, 30-442 Kraków, ul. Zawiła 45 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1995-2007 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196
Sainsbury`s Europe Limited Sp. z o.o. w likwidacji, 31-131 Kraków, ul. Karmelicka 27 Archiwum Narodowe w Krakowie, 30-960 Kraków, ul. Sienna 16, tel. (12) 422-40-94, 421-27-90; fax. (12) 421-35-44; e-mail: sekretariat@archiwum.krakow.pl; www.archiwum.krakow.pl 1990-2008 akta osobowo-płacowe SEKE 610A-15/09; 992700/611/2390/2017-SAK, UNP: 2017-00284196