Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Ciech-Polsin Private Limited Przedstwicielstwo w Polsce, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa; NIP 526-000-39-37 ARCH-DATA Spółka z o.o., Łomianki 05-092, ul. Zielona 2; tel. 22 751 92 73; + 48 502 583 144 www.arch-data.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/558/2015-SAK; UNP: 2017-00299476
HETMAN Spółka z o.o., ul. Odzieżowa 12, 82-300 Elbląg Archiwum-Digitalizacja TERRA Spółka z o.o. ul. Kościuszki 8, 62-051 Wiry tel. (61) 810-66-73, fax. (61) 810-59-20, e-mail: sekretariat.terra@gmail.com (wcześniej dokumentacja była przechowywana przez PLASTYK PLUS) 1967-2006 osobowo-płacowa 992700/611/1233/2015-SAK
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GREIS Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Katowicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2009-2013 akta bez dokumentacji pracowniczej 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Budowlane "BUDOM" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2007 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Edipol Sp. zo.o. w likwidacji, ul. Gen. R. Abrahama 5/73, 03-982 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u , Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081)880 50 04). dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/11
ALIBUD Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Żarkach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2006-2013 akta - bez dokumentacji pracowniczej 992700/611/43/2014/SAK/WJ
ECOSYSTEM BP Spółka z o.o. w Katowicach Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2012 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
GIGA Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Płazie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 2005-2013 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
"APOLLO" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Krakowie Zakład Obsługi Archiwalnej "ARPAD" Spółka z o.o. 32-329 Bolesław k/Olkusza Krzykawa 6-7 tel./fax (32) 642-47-80, tel. kom. 501-439-752 1999-2010 osobowo-płacowa 992700/611/43/2014/SAK/WJ
Warszawa Building Enterprises Spółka z o.o. w likwidacji,/n03-182 Warszawa, ul. Świderska 35 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT
"Kwiatex" Zamojska Spółdzielnia Pracy w Zamościu w likwidacji,/n22-400 Zamość, ul. Błonie 4 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT
Elektromontaż Warszawa S.A., Warszawa, ul. Obrzeżna 3 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl Dokumentacja osobowa z lat 1970-2007, płacowa z lat 1971-2003 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Zakłady Górnicze "Trzebionka" S.A. w likwidacji,/n32-540 Trzebinia, ul. Sikorskiego 71 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 2011-2013,/npłacowa z lat 2000-2013 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Śląskie Zakłady Lin i Drutu "LINODRUT" S.A. w upadłości,/n41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego 1 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 1976-20143,/npłacowa z lat 1945-2014 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Fenicja Spółka z o.o./n33-350 Piwniczna-Zdrój, ul. Gąsiorowskiego 5 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa 2005 roku 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Perfectus Zdrowie Spółka z o.o. w likwidacji,/n40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8/105 Archiwum Państwowe w Katowicach ul. Józefowska 104, 40-145 Katowice, sekretariat tel. (032) 208-78-01 lub 02, fax. (032) 208-78-05, Biuro Obsługi Interesantów: tel.(032) 208-78-55 kancelaria@katowice.ap.gov.pl; www.katowice.ap.gov.pl osobowa z lat 2002-2013,/npłacowa z lat 2002-2013 992700/6116/15/2012/SAK/WJ
Graf-Print Dariusz Lipczyński /n41-200 Sosnowiec, ul. Lwowska 19b Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl 2004-2012 płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
STAL-IMFT Import-Eksport Spółka z o.o., Winów, ul. Prószkowska 1A, 46-017 Górki Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1999-2001,/npłacowa niekompletna z lat 1999-2001 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Rynek Śląski Biuro Targów Spółka z o.o., Mechnice, ul. Szkolna 6A, 46-073 Chróścina Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl 2001-2012 płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Zimnej Wódce, pl. Wolnosci 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl 2002-2006 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Ujeździe Śląskim, 47-143 Ujazd, ul. 3-go Maja 15 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl osobowa z lat 1964-2001, płacowa z lat 1973-2006 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
ELEKTRO-SPISLA/n46-034 Ładza, ul. Powstańców 5 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl 2004-2009 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w likwidacji, ul. Olsztyńska 1, 11-500 Wilkasy. Archiwum Usługowe Filia Transprin-u , Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081)880 50 04). Dokumentacja osobowo-płacowa. 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/11
RKW Rhode Kellermann Wawrowsky Polska Sp. zo.o. w likwidacji, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa Archiwum Usługowe Filia Transprin-u , Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081)880 50 04). dokumentacja osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/11
Sitech Polska Sp. zo.o. w likwidacji, Al SOLIDARNOŚCI 155/13,00-877 WARSZAWA Archiwum Usługowe Filia Transprin-u , Sp. zo.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel./fax (081)880 50 04). osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/11
Kamaz Leasing Spółka z o.o./n31-153 Kraków, ul. Szlak 77/134 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl brak dokumentacji osobowo-płacowej 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
INTRO PROJEKT BRODACZEWSKI&HULEWICZ Spółka jawna w likwidacji, 01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 41A Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2002-2010 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Minchir Spółka z o.o. w likwidacji, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 142 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2005 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Szpital SOLEC Spółka z o.o., 00-382 Warszawa, ul. Solec 93 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1961-2010 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
OLAN Spółka z o.o. w likwidacji, 02-798 Warszawa, ul. Wąwozowa 32/U9 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1993-2011 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
MGA G, Macioł, M. Lukstaedt Spółka Jawna, 03-119 Warszawa, ul. Modlinska 190 lok. 14a Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2005-2010 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Riverside North Spółka z o.o. w likwidacji, 00-446 Warszawa, ul. Fabryczna 5 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2001-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Emilio Mariano Bujarrabal Vitas, Gava Street number 4, flat 2 4. 08830 Sant boi de Llobregat, Barcelona, Spain Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2008-2010 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
R.AND R.ADV SECUNDO Spółka z o.o. w likwidacji, 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 24.04.2009r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
FACOM TOOLS POLSKA Spółka z o.o. w likwidacji, 03-119 Warszawa, ul. Modlińska 190 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 1994-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Omnipak Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 03-285 Warszawa, ul. Kondratowicza 18/183 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2007-2009 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Coldtechnica Spółka z o.o.,/n68-100 Żagań, II Armii WP 1 Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42, tel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 46 06 401, 406 06 559; e-mail:archiwum@archiwum.org.pl; www.archiwum.org.pl 2004-2005 osobowo-płacowa 992700/6116/45/2013/SAK/WJ
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska SCH/n78-520 Złocieniec, ul. Mirosławiecka 5 Acta Nova Spółka z o.o.,/n71-685 Szczecin, ul. Bandurskiego 96/3, tel./fax (91) 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/6116/51/2012/SAK/WJ
A&P Properties Spółka z o.o. w likwidacji, 02-615 Warszawa, ul. Tyniecka 26 lok. 2 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 13.08.2012r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Guascor Wind Polska Spółka z o.o. w likwidacji, 00-078 Warszawa, ul. Plac Piłsudskiego 3 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 9.04.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chopska SCH/n74-100 Gryfino, ul. Szczecińska 9 Acta Nova sp. z o.o., ul. Bandurskiego 96/3, 71-685 Szczecin, tel./fax (91) 422 33 25 osobowo-płacowa 992700/6116/51/2012/SAK/WJ
HOŻA 50 Spółka z o.o. w likwidacji, 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska 19 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2011-2013 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Rheinwerk Spółka z o.o. w likwidacji, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 77 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2010-2012 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Best Invest Spółka z o.o. w likwidacji, 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 35/7 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2005-2012 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Zakład Usług Turystycznych Tur-Wola Spółka z o.o. w likwidacji, 00-961 Warszawa, ul. Fort Wola 22 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Klient nie przekazał dokumentacji. Umowa została zawarta w dniu 9.01.2013r. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Wspólnota On line Spółka z o.o. w likwidacji, 00-184 Warszawa, ul. Dubois 5A Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl Umowa rozwiązana, dokumentacja została zwrócona do klienta. 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
PZO Investment Spółka z o.o, w likwidacji (Mardex Spółka z o.o. w likwidacji), ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa OSG Polska Spółka z o.o. 01-02 Warszawa, ul. Olbrachta 94 tel. (22) 533-29-90, fax: (22) 533 29 91 e-mail: info@osg.pl; www.osg.pl 2000-2008 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
Spółdzielnia Pracy Handlowo-Usługowej "SEZAM" /n09-400 Płock, ul. Rembielińskiego 8/nPoprzednie nazwy:/n1) "Społem" Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Płocku ul. Rembielińskiego 8, 09-400 Płock/n2) "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Płocku,/n- Oddział Handlu w Płocku,/n- Oddział "Zgoda" w Płocku,/n3) "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców w Łodzi Oddział Kutno Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Centrala: ul. Kraszewskiego 40 87-100 Toruń tel. (56) 650-11-00 e-mail: ksc@polski-cukier.pl www.polski-cukier.pl Miejsce Wykonywania Działalności 09-408 Płock ol. W. Witosa 1 płacowa z lat 1977-2013,/nosobowa z lat 1946-2013,/nzarządzanie i organizacja z lat 1975-2013,/ninna z lat 1960-2013 992700/6116/57/2012/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe/n"MEL-BUD" Spółka z o.o./n88-110 Inowrocław 2,/nMarcinkowo DAWART Spółka z o.o. 85-734 Bydgoszcz, ul. Boczna 2 tel. (52) 342-61-06 lub 507022361/ne-mail: biurodawart@interia.pl osobowa z lat 1993-2013,/npłacowa z lat 1994-2013 992700/6116/5/2013/SAK/WJ
CITY PLAY Spółka z o.o./n00-517 Warszawa/nul. Marszałkowska 80 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Świerczewskiego 76C, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 2008-2010 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
MEGAYACHT POLAND Spółka z o.o./n00-544 Warszawa,/nul. Wilcza 31/1A PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Świerczewskiego 76C, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 2005-2008 osobowo-płacowa 992700/611/62/2015-SAK
BEGRA Spółka z o.o./n65-443 Zielona Góra, ul. Sienkiewicza 9 PERFEKCJA ARCHIWUM Sp.z o.o. ul. Zacisze 16A 65-775 Zielona Góra Składnica Akt ul. Świerczewskiego 76C, 66-200 Świebodzin tel. (68) 382-21-15 brak danych 992700/611/62/2015-SAK
Krajowa Telewizja Kablowa ATV Spółka z o.o., 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Lutosławski M. Łakomiec spółka jawna/n91-134 Łódź, ul. Rojna 48/81/ntel. +48 79 369-71-53; +48 50 24-84-460/nbiuro@archivia.com.pl/nwww.archivia.com.pl/nmiejsce przechowywania dokumentacji: Łódź ul. Gliniana 61 1993-2000 osobowo-płacowa 992700/6116/56/2013/2
AXEL S.C. Robert Kielan, Sławomir Olszewicz/n92-108 Łódź, ul. Wiślicka 6a Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Lutosławski M. Łakomiec spółka jawna/n91-134 Łódź, ul. Rojna 48/81/ntel. +48 79 369-71-53; +48 50 24-84-460/nbiuro@archivia.com.pl/nwww.archivia.com.pl/nmiejsce przechowywania dokumentacji: Łódź ul. Gliniana 61 2003-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/56/2013/SAK
Enchilos Holding S.A.; Rue Aldringen 23/nLuxembourg Archivia - usługi archiwistyczne i historyczne J. Lutosławski M. Łakomiec spółka jawna/n91-134 Łódź, ul. Rojna 48/81/ntel. +48 79 369-71-53; +48 50 24-84-460/nbiuro@archivia.com.pl/nwww.archivia.com.pl/nmiejsce przechowywania dokumentacji: Łódź ul. Gliniana 61 2010-2013 osobowo-płacowa 992700/6116/56/2013/2
Auditors & Business Experts Spółka z o.o., 00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 Iron Mountain Polska Spółka z o.o., ul. Regulska 2, Reguły k/Warszawy, 05-820 Piastów, tel. 48 785 190 105 - mobile, 48 22 43-35-531 - office, fax: 48 22 43-35-267; e-mail: Magdalena.Tatarkowska@ironmountain.pl 2000-2007 osobowo-płacowa 992700/611/296/2016-SAK; UNP: 2016-00042122
EMSTAL Spółka z o.o. w likwidacji/n80-353 Gdańsk, ul. Leszka Białego 23 Akta Archiwa Spółka z o.o./n80-337 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 609A/ntel. 691-220-940/nwww.archiwa.com.pl osobowo-płacowa 992700/611/392/2014/SAK-1
Danstis Seafood Poland Spółka z o.o. w likwidacji/n83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 5A/9 Akta Archiwa Spółka z o.o./n80-337 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 609A/nwww.archiwa.com.pl osobowo-płacowa 992700/611/392/2014/SAK-1
GST Schmiede Spółka z o.o. w likwidacji/n80-557 Gdańsk /nul. Narwicka 21b2 Akta Archiwa Spółka z o.o./n80-337 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 609A/nwww.archiwa.com.pl osobowo-płacowa 992700/611/392/2014/SAK-1
KULIKOWSKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej/n81-321 Gdynia, ul. Litewska 3 Akta Archiwa Spółka z o.o./n80-337 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 609A/nwww.archiwa.com.pl osobowo-płacowa 992700/611/392/2014/SAK-1