Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Przedsiębiorstwo Geotechnoczne KONUBIUM Sp. z o.o. - Trzebnica, ul. Słowackiego 14 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 1996-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2020 -00737127
FILLOMATIC GLOBAL INDUSTRIES POLSKA Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 2016-2017 DOkumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2020 -00737127
EMPOL MAUER Spółka Jawna - Tylmanowa, Ośiedle Rzeka 133 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 2008-2019 Dokumentacja osobowo-płcowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2020 -00737127
GOLDMANN Sp. z o.o. w likwidacji - Warszawa, ul. Płowiecka 1 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 2014-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2020 -00737127
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska - Sochaczew, ul. Kochanowskiego 60 Zakład Spedycyjno-Przewozowy TRANSPRIN Sp. z.o.o. - Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u Sp. z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel. 818 805 004; 818 805 162, e-mail: biuro@transprin.pl; www.transprin.pl 1951-2018 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/515/2015-SAK; UNP:2020 -00737127
ACT Agata Stolarska w likwidacji z siedzibą w Zabrzu - Zabrze, ul. Dworcowa 8/6 Zakład Archiwalny - Składnica Sp. z o.o. Oddział w Krakowie, Kraków ul. Kantorowicka 400; archiwum.krakow@archiwum.biz.pl, tel. 607 706 637 Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/70/2019-SAK; UNP: 2020-00671799
RAMETA Spółdzielnia Meblarska w Raciborzu BREWET Spółka z o.o., Gliwice, ul. Wiślana 40; tel./fax 32 231 31 60; e-mail: biuro@brewet.pl Dokumentacjaosobowo-płacowa 992700/611/2327/2016; UNP: 2020-00730877
SAPIT Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gubinie - Gubin, ul. Gen. Pułaskiego 70 Zakład Archiwalny Skaładnica Sp. z o.o. - Częstochowa, ul. Malownicza 66 archiwum. krakow@archiwum.biz.pl Dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/212/2015-SAk; UNP: 2020-00671823