Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
Spółdzielnia Mieszkaniowa Groty w likwidacji, Warszawa, ul. Fabiańska 2. Archiwum SAP ul. Łubińska 3c, 05-532 Łubna. osobowo-płacowa.
Gmina Kowalewo – akta gminy Archiwum Państwowe w Toruniu Akta osobowe
Bank Związku Spółek Zarobkowych Oddział w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 616 1919 – 1948 Akta osobowe, głównie urzędników
Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Krakowie Archiwum Państwowe w Krakowie 1329 1950 – 1952 Niekompletne akta osobowe urzędników
Bank Rolny Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 1066 1946-1953 osobowe, płacowe
Radomska Centrala Materiałów Budowlanych i Chemicznych w Radomiu Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami “CHEMIA” w Radomiu Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Oddział Archiwum w Radomiu, ul. Zielińskiego 13; 26-600 Radom Tel./fax (48) 363 87 07 dokumentacja osobowo-płacowa 992700/611/177/2017 – SAK; UNP: 2017-00024794
ARMET - Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Terenowego Zielona Góra Oddział Zamiejscowy Wydziału Prawnego, Organizacji i Nadzoru Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze ul.Podgórna 7 tel. 0 68 3232110 dokumenty osobowe i płacowe Suplement
Prasowe Zakłady Graficzne (jednostka organizacyjna RSW "Prasa-Książka-Ruch") Poznań (następca prawny) 60-164 Poznań ul. Ziębicka 16 akta osobowo-płacowe suplement II