Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
ITAL-BUD Spółka z o.o. /nul. Wiosenna 14/2,/nWrocław Archiwa Opolskie Sp. z o.o. 49-100 Niemodlin ul.Korfantego 42 A, /ntel. (0-77) 46 06 251, 46 06 401, 406 06 559;/n e-mail:archiwum@atol.com.pl;/nwww.archiwum.org.pl akta osobowe z lat 2005-2007,/ndokumenty płacowe z 2007 roku - niekompletne 992700/610A/19/2012/SAK
"Usługi Motoryzacyjne" Grzegorz Marciniak,/n95-080 Tuszyn,/nul. Rzgowska 24/26 Archiwum Państwowe w Łodzi. Pl. Wolności 1; /n91-415 Łódź,/ntel. (42) 632-62-01; (42) 632-02-02; (42) 633-38-58;/nfax: 42 632-02-11/nwww.lodz.ap.gov.pl/ne-mail: kancelaria@lodz.apl.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/11/2012/SAK/1
"Dempo" Spółka z o.o. w likwidacji w Łodzi,/n94-250 ŁÓDŹ,/nul. Żniwna 4/8 Archiwum Państwowe w Łodzi. Pl. Wolności 1; /n91-415 Łódź,/ntel. (42) 632-62-01; (42) 632-02-02; (42) 633-38-58;/nfax: 42 632-02-11/nwww.lodz.ap.gov.pl/ne-mail: kancelaria@lodz.apl.gov.pl osobowo-płacowa 992700/6116/11/2012/SAK/1
Dom Pracy Twórczej w Wigrach/n16-412 Stary Folwark Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl płacowa z lat 1983-2012,/nosobowa z lat 1973-2012,/norganizacyjna z lat 1998-2012 992700/6116/4/2012/SAK/WJ/1
Wszechnica Mazurska w Olecku,/n19-400 Olecko,/nPl. Zamkowy 5 Archiwum Państwowe w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69 tel./fax. 087 565-01-85 e-mail: archiwum@suwałki.ap.gov.pl płacowa z lat 1992-2013,/nosobowa z lat 1991-2013,/ndokumentacja studentów z lat 1991-2013 992700/6116/4/2012/SAK/WJ/1
PPHiU Maldrob - Malbork Spółka z o.o. w likwidacji,/n82-200 Malbork,/nul. Konopnickiej 17 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. zo.o.; 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34; tel.fax: 81 880 50 04/ntel. 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/1
Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Kolonii Cześniki w likwidacji,/n22-424 Cześniki Kolonia Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. zo.o.; 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34; tel.fax: 81 880 50 04/ntel. 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/1
Polmycel Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej,/n05-850 Ożarów Mazowiecki,/nul. Żeromskiego 3 Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Sp. zo.o.; 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34; tel.fax: 81 880 50 04/ntel. 0609 481 613/nwww.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/1