Ścieżka nawigacji

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza zlikwidowanych lub przekształconych zakładów pracy

Baza została opracowana na podstawie uzyskanych informacji z niektórych urzędów wojewódzkich, ministerstw, urzędów centralnych oraz archiwów państwowych, zawiera ułożone w porządku alfabetycznym informacje na temat zlikwidowanych bądź przekształconych zakładów pracy (zawiera m.in. informacje o miejscu przechowywania dokumentacji osobowej lub osobowej i płacowej pracowników tych zakładów).

Bazę można przeszukiwać wg nazwy zakładu pracy.

Uwagi można przesyłać poprzez formularz umieszczony poniżej.

Wyszukiwarka zakładów pracy
Uwagi

Wszystkie uwagi można przesyłać poprzez Pokażformularz

Uwaga!
Niniejszy formularz nie gwarantuje poufności przesyłanych informacji

Nazwa zlikwidowanego zakładu pracy Miejsce przechowywania dokumentów Nr zespołu akt w archiwum państwowym Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło
CURVET POLAND Spółka z o.o./n39-402 Tarnobrzeg,/nul. Zakładowa 50 Past Actum Spółka z o.o., ul. Zgierska 47a, 95-070 Aleksandrów Łódźki; tel. (042) 276 40 33; fax (0-42) 276 40 32; www.pastactum.pl; e-mail archiwa@pastactum.pl osobowa z lat 1989-2009,/norganizacyjna z lat 2005-2009,/npłacowa z lat 2005-2011 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
Przedsiębiorstwo INTIF Spółka z o.o., 40-523 Katowice, ul. Kościuszki 141 Past Actum Spółka z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A, tel/fax: (0-42) 276-40-33 osobowa z lat 1991-2006, płacowa z lat 1991-2015 992700/611/560/2015-SAK; UNP: 2016-00295702
Max - Service Spółka z o.o. w likwidacji,/n06-211 Płoniawy,/nSzczuki 20 A Archiwum Usługowe Filia TRANSPRIN-u, Spółka z o.o., 24-100 Góra Puławska, ul. Długa 34, tel/fax: (081) 880-50-04, tel: 0609 481 613 www.transprin.pl osobowo-płacowa 992700/6116/6/2012/SAK/AT2/2
Samodzielny Publiczny ZOZ w Dębowcu/nz/s 38-220 Dębowiec 81 Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 1990-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/42/2012/SAK/WJ/1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DANKO-JANKO"/nDanuta Kozimor/nNadolany 40/n38-505 Bukowsko Archiwum Przechowalniczo-Składowe "AR-SAN" sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 1/15, 38-500 Sanok, tel. 013 463 21 95 2005-2011 osobowo-płacowa 992700/6116/42/2012/SAK/WJ/1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Budownictwa "JANSON"/n97-410 Kleszczów,/nul. Główna 142 Past Actum Spółka z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A tel/fax: (0-42) 276-40-33 osobowo-płacowa z lat 1990-2010,/nksięgowa z lat 2006-2009,/norganizacyjna z lat 1985-2010 992700/610A/5/2012/SAK
GCB Metal-Produkt Spółka z o.o. w likwidacji/n85-461 Bydgoszcz,/nul. Srebrna 12 Past Actum Spółka z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A tel/fax: (0-42) 276-40-33 osobowa z lat 1993-2009,/nksięgowa z lat 2006-2010,/npłacowa z lat 1994-2010 992700/6116/32/2013/SAK/WJ
ALUNORD Spółka z o.o./n82-300 Elbląg,/nul. Lotnicza 2 2 Past Actum Spółka z o.o., 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Zgierska 47A tel/fax: (0-42) 276-40-33 płacowa z lat 2005-2010,/norganizacyjna z lat 2000-2010,/nksięgowa z lat 2006-2010, 992700/610A/5/2012/SAK