Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

 • Jak dokonać zmiany adresu, nazwiska, numeru rachunku bankowego lub zmiany sposobu wypłaty świadczenia

  Jeśli pobierasz świadczenie z ZUS i zmieniłeś/aś nazwisko, adres zameldowania na pobyt stały, adres do przekazywania korespondencji lub chcesz zmienić sposób wypłaty świadczenia albo numer rachunku bankowego, na który przesyłane jest świadczenie, zgłoś wniosek o uaktualnienie danych.

 • Jak zgłosić zmianę danych członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego lub dokonać ich wyrejestrowania

  Zmiana danych zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny oraz podjęcie przez niego zatrudnienia lub innej działalności rodzącej tytuł do ubezpieczenia wymaga zgłoszenia tego faktu w ZUS w terminie 7 dni.

 • Jak zgłosić zmianę opodatkowania świadczenia

  Jako świadczenioniobiorca możesz złożyć oświadczenie / wniosek, w którym określisz:
  - zamiar łącznego opodatkowania w roku podatkowym: z małżonkiem albo z dzieckiem / dziećmi spełniającymi odpowiednie warunki  - jeśli samotnie je wychowujesz
  - obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy z zastosowaniem wyższej stawki podatkowej obowiązującej w roku podatkowym
  - obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek dochodowy bez miesięcznego zmniejszenia.

 • Jak uzyskać zaświadczenie, legitymację lub inny dokument

  Jeśli utraciłeś/aś:

  • legitymację emeryta/rencisty;
  • legitymację osoby represjonowanej;
  • książkę inwalidy wojennego lub inwalidy wojskowego, albo uległa ona uszkodzeniu lub zniszczeniu - możesz złożyć wniosek o wydanie jej duplikatu.

  Jeśli potrzebujesz zaświadczenia w sprawie Twojego świadczenia emerytalno-rentowego - możesz złożyć wniosek o jego wydanie.

— 10 Pozycji na stronie
11 - 14 z 14.