Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

  • Jak uzyskać zasiłek macierzyński przez okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego

    Jeżeli jesteś rodzicem, który pobierał zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach  urlopu macierzyńskiego albo nie pobierałeś zasiłku macierzyńskiego, ale drugi z rodziców dziecka był  uprawniony do tego zasiłku, możesz złożyć wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

    Jeżeli pobierałeś już zasiłek macierzyński za część okresu ustalonego jako okres urlopu rodzicielskiego  możesz złożyć wniosek o dalszą część zasiłku za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego.

    Zasiłek macierzyński za okres ustalony jako okres urlopu rodzicielskiego przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego, w nie więcej niż 4 częściach stanowiących wielokrotność tygodnia. Jedna cześć w wymiarze do 16 tygodni nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części wykorzystanego zasiłku macierzyńskiego, z tym że nie może przypadać później niż do ukończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.