Zmiana danych emeryta/rencisty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EZZ

Wniosek EZZ

Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.