Ścieżka nawigacji

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Ulgi i umorzenia

Ulgi i umorzenia

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • ROK

  Oświadczenie ROK

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROP

  Oświadczenie ROP

  Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r.

 • ROS

  Oświadczenie ROS

  Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
  Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

 • RON

  Oświadczenie RON

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
  Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.

 • ROF

  Oświadczenie ROF

  Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi pełnej księgowości
  Aktualizacja formularza: 21 lipca 2023 r

 • RFI

  RFI

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPI-02

 • RFD

  RFD

  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPD-01

 • RFR

  RFR

  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (ubiegającego się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)
  Zastąpił formularz: ZUS-RD-FPW-01
  Aktualizacja formularza 30.09.2022 r.

 • Wniosek o umorzenie - matki

  Wniosek o umorzenie należności abolicja matki

  Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki

 • Abolicja - oświadczenie - kategoria ratingowa

  Oświadczenie do ustalenia kategorii ratingowej

  Wniosek dłużnika o umorzenie - abolicja - Oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej

— 10 Pozycji na stronie
11 - 20 z 22.