Ulgi i umorzenia

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

RKR

Wniosek RKR

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

RKU

Wniosek RKU

Wniosek o umorzenie należności z tytułu kosztów egzekucyjnych
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

RSR

Wniosek RSR

Wniosek o rozłożenie na raty należności z tytułu składek
Aktualizacja formularza 18 stycznia 2019 r.

REU

Wniosek REU

Wniosek o uchylenie czynności egzekucyjnych
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

REM

Wniosek REM

Wniosek o zwolnienie spod egzekucji składnika majątkowego
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

REZ

Wniosek REZ

Wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

ROK

Oświadczenie ROK

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która prowadzi pełną księgowość
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

ROP

Oświadczenie ROP

Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
Aktualizacja formularza: 18 stycznia 2019 r.

ROS

Oświadczenie ROS

Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na ustaloną wysokość stopy referencyjnej
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

RON

Oświadczenie RON

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej
Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r.