Ścieżka nawigacji

Aktualności

Klimat w ZUS jak w banku

Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych ufa blisko 36 procent Polaków, bankom - 38 procent. To czołówka zaufania dla instytucji finansowych w Polsce. Dla porównania firmom ubezpieczającym na życie ufa 31 procent, otwartym funduszom emerytalnym 20 procent, a warszawskiej giełdzie papierów wartościowych 16 procent respondentów.

To kolejny dobry wynik ZUS w badaniach opinii publicznej w ostatnich dniach. We wrześniowym badaniu CBOS zaufanie do Zakładu wyraziło 32 procent ankietowanych.

Z kolei w prowadzonych przez pracownię SMG/KRC MillwardBrown badaniach satysfakcji klientów, 85 procent świadczeniobiorców (emerytów, rencistów) oraz blisko 80 procent przedsiębiorców wypowiada się pozytywnie o obsłudze w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. - Nieco mniej pozytywną opinię mają o ZUS ubezpieczeni - czyli osoby, które przeważnie pracują na etacie i mają bardzo rzadki kontakt z Zakładem. Takie osoby mają tendencję, żeby oceniać ZUS przez stereotypy,  a nie przez pryzmat własnych doświadczeń. I także stąd się bierze dysproporcja w badaniach satysfakcji z obsługi, gdzie ZUS ma wynik na poziomie 70 a nawet 80 procent, a badaniami zaufania do instytucji, gdzie ten wynik oscyluje wokół 35 procent - komentuje Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS.

W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych od 2010 wdrażania jest Strategia przekształceń, której nadrzędnym celem jest wzrost satysfakcji klienta. Jednym z najważniejszych projektów zrealizowanych w tym czasie jest Platforma Usług Elektronicznych, zintegrowany system obsługi klienta, którego sercem jest portal pue.zus.pl

* DIAGNOZA SPOŁECZNA, raporty: Czapiński J., Panek T. (red.) 2013, http://www.diagnoza.com/, data pobrania: 2013-10-07.