Ścieżka nawigacji

Aktualności

Konferencja „5 lat RODO w administracji”

Główną ideą konferencji jest promowanie i wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych i zarządzania ryzykiem związanym z nieprzestrzeganiem RODO w administracji.

Konferencja jest zorganizowana przez ZUS jako największego w Polsce administratora danych osobowych oraz lidera cyfryzacji usług publicznych. Spotkanie to będzie okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami, ekspertami oraz przedstawicielami nauki zajmującymi się ochroną danych osobowych.

Wydarzenie będzie podzielone jest na dwa panele tematyczne:

 • ochrona danych osobowych w kontekście funkcjonowania administracji publicznej i prawa pracy,
 • aspekty dotyczące cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.

Zaplanowane są wystąpienia znakomitych ekspertów:

 • prof. dr hab. Grzegorz Sibiga – Podstawowe dylematy ochrony danych osobowych w ‘elektronicznej w administracji’
 • dr Marlena Sakowska-Baryła – Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej – jak nowa regulacja w Kodeksie pracy wpływa na obowiązki administratorów
 • dr Dominika Dörre-Kolasa – Nowelizacja przepisów prawa pracy w kontekście wykonywania pracy zdalnej – możliwość kontroli w miejscu pracy (badanie trzeźwości)
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński – Wnioski: „ad personam”, „poszukiwawcze” i „w sprawie własnej” jako żądania udostępnienia informacji publicznej – problem identyfikacji i rozstrzygania w praktyce funkcjonowania ZUS
 • dr Arleta Nerka – Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych dotyczących zdrowia w zatrudnieniu – aspekty prawne i praktyczne
 • prof. dr hab. inż. Agnieszka Gryszczyńska – Przestępstwa przeciwko ochronie danych osobowych
 • Agnieszka Gębicka IOD ZUS, Sławomir Wichrowski Zastępca IOD ZUS – Ocena skutków dla ochrony danych w podmiocie publicznym
 • dr Marcin Rojszczak – Cyberbezpieczeństwo administracji publicznej w świetle aktualnych wymagań prawnych
 • dr Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk – Ryzyka związane z udostępnieniem dla obywateli aplikacji (usług online) przez podmioty sektora publicznego
 • Niebezpiecznik.pl – Prywatność nie istnieje, czyli jak kraść, sprzedawać i chronić dane osobowe

Zapraszamy do udziału w konferencji – informacje szczegółowe.