Ścieżka nawigacji

Aktualności

Seminarium na temat wdrożenia nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

Seminarium jest częścią projektu pt. Wdrożenie nowego modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją – jako element systemu kompleksowej rehabilitacji w Polsce. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim:

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
  • Uniwersytet Warszawski,  
  • Uniwersytet Wrocławski,
  • Gdański Uniwersytet Medyczny,
  • Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.

Celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją oraz przetestowanie tego modelu na nowo utworzonym kierunku studiów podyplomowych.

Nowy model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie klienta w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne. Ważne jest, że uwzględni przy tym indywidualne potrzeby osoby rehabilitowanej oraz będzie wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty, które mają wspomagać aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.

Aby opracować model kształcenia oraz program studiów podyplomowych, które będą dostosowane do polskich warunków, lider i partnerzy projektu przeanalizowali potrzeby edukacyjne i kompetencyjne osób stanowiących grupę docelową tych studiów. Ustalili także zestaw niezbędnych kompetencji specjalistycznych, którymi będzie się musiał cechować absolwent tego kierunku.

Na dwudniowym seminarium przedstawiciele różnych grup interesariuszy dyskutują nad wstępnymi założeniami modelu kształcenia. Podczas spotkania omówione zostaną m.in.: rola reh menagera w niemieckim zabezpieczeniu wypadkowym, profil kompetencyjny specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją, założenia i uwarunkowania jego pracy, metodyka kształcenia oraz wymagania, które powinni spełniać kandydaci chcący podjąć studia z tego zakresu.

Termin i miejsce seminarium:
19 i 20 grudnia 2017 r., Warszawa, ul. Szamocka 3, 5, sala konferencyjna B05 Centrali ZUS.

 

logo ZUS       logo DGUV

                          logo uniwersytet Warszawski  logo Uniwersytet Wrocławski logo Gdański Uniwersytet Medyczny logo Lubelski Uniwersytet Medyczny