Ścieżka nawigacji

Aktualności

Zwolenników ZUS przybywa

Zwolennicy i przeciwnicy ZUS

Zakład odnotował przyrost zwolenników o 11 punktów proc. z 61 do 72 proc. Poprzednie badanie wizerunku i funkcjonowania ZUS wśród liderów opinii, przeprowadzone w 2016 roku, wykazały przyrost o 5 pkt. proc. pozytywnego postrzegania ZUS w porównaniu z pierwszym badaniem z roku 2014.

Ogólna ocena ZUS

grafika 2

Warto podkreślić, że wynik jest miarodajny, bowiem w badaniu przeprowadzonym między połową stycznia a połową marca 2018 r. w zdecydowanej większości uczestniczyli ci sami liderzy opinii, co w dwóch poprzednich edycjach.

Składowe pozytywnego wizerunku ZUS są dwie: ogólna wysoka ocena funkcjonowania instytucji (72 proc. oceniły funkcjonowanie ZUS jako zdecydowanie dobre, dobre lub raczej dobre) oraz wysoki odsetek osób – aż 70 proc., które nie zrezygnowałyby z ubezpieczenia w ZUS nawet wtedy, kiedy byłaby taka prawna możliwość (tylko 23 proc. zrezygnowałoby z usług publicznych ZUS, pozostali nie mają na ten temat zdania). Ta dwustopniowość pozytywnego stosunku do ZUS jest niezwykle ważna, oznacza bowiem, że liderzy opinii w zdecydowanej większości nie tylko dobrze oceniają Zakład, ale także ufają mu.

Czy pozostałbyś w ZUS, gdyby była możliwość zrezygnować z jego usług?

 

  graika 3

 

Szczegółowa ocena ZUS także wypadła na korzyść Zakładu. Naukowcy, dziennikarze, urzędnicy i związkowcy postrzegają ZUS jako działający w interesie publicznym (88 proc.), działający uczciwie (85 proc.), rzetelnie i profesjonalnie (89 proc.). Na wysokim poziomie oceniona została przejrzystość funkcjonowania ZUS: 76 proc. odpowiedzi aprobujących, a zbliżony odsetek badanych uważa, że Zakład działa w interesie swoich klientów. Do tej listy sporządzonej przez badanych dodać należy 74 proc. odpowiedzi aprobujących skuteczność i jakość komunikowania się Zakładu ze swoimi klientami.

Szczegółowa ocena ZUS

grafika 4

Badanie wśród liderów opinii przeprowadził w latach 2014-2018 Instytut Spraw Publicznych w Warszawie. Aktualne badanie przeprowadzono w okresie od stycznia do marca 2018 roku na grupie 101 osób reprezentujących środowiska opiniotwórcze. W 2018 roku w grupie liderów opinii znalazły się w przeważającym stopniu osoby z wyższym wykształceniem, w znacznej przewadze są to mężczyźni, po 45 roku życia. Próba ta jest niemal identyczna z próbą liderów opinii z dwóch poprzednich edycji badania.

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym, powstałym w 1995 roku.