Ścieżka nawigacji

Aktualności

Ogólnopolska inauguracja Dnia Osób z Niepełnosprawnością 2019

Od godziny 10.00 do godziny 15.00 funkcjonowały stoiska organizatorów, partnerów i fundacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, na których można było spotkać się z przedstawicielami ITS, którzy opowiadali, jakie są możliwości adaptacji pojazdów dla osób z niepełnosprawnością i jak załatwić formalności, by zaadaptować pojazd. Udzielali też porad z zakresu psychologii transportu i diagnostyki pojazdów z adaptacjami. W namiocie Biura Rzecznika Praw Pacjenta można było uzyskać porady dotyczące praw pacjenta, ochrony zdrowia, a także skonsultować indywidualne problemy związane ze świadczeniami zdrowotnymi. Ratownicy medyczni z Fundacji ANIKAR (współorganizatora spotkania), przeprowadzali pokazy pierwszej pomocy. Można się także było spotkać z fizjoterapeutą który udzielał prostych wskazówek dotyczących rehabilitacji i fizjoterapii. Zainteresowani mieli też możliwość zapoznać się z psami uczestniczącymi w dogoterapii i ratownictwie, porozmawiać z psychologami pracy specjalizującymi się w poradnictwie dla osób z niepełnosprawnością, spotkać się z reprezentantami fundacji, stowarzyszeń i federacji zrzeszających osoby z niepełnosprawnościami lub działających na ich rzecz (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji, Fundacja Aktywizacja, Fundacja Edukacji Nowoczesnej oraz Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom), przedstawicielami Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, którzy doradzali w sprawach uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z faktu posiadania takiego dokumentu i dofinansowań ze środków PFRON. Można też było porozmawiać z pracodawcami, którzy już zatrudniają osoby z niepełnosprawnością lub chcą je zatrudnić i z osobami z niepełnosprawnością, które osiągnęły zawodowy sukces. Wiceprezesprezes ZUS Mariusz Jedynak

W inauguracji wzięli udział przedstawiciele oraz podopieczni fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz warsztatów terapii zajęciowej.

Wszystkich obecnych, w imieniu prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej, powitał Mariusz Jedynak, członek zarządu ZUS. Przypomniał, że Dzień Osób z Niepełnosprawnością jest imprezą cykliczna, którą ZUS od wielu lat organizuje. Jej cel jest szczytny – pomoc osobom z niepełnosprawnością. „Potrzeba niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują, to nasz społeczny obowiązek. To nie jest dzień tylko dla osób z niepełnosprawnością ale dla nas wszystkich. Bardzo serdecznie zapraszam więc wszystkich do uczestnictwa” – powiedział Mariusz Jedynak.

Profesor Marcin Ślęzak, dyrektor ITS Zachęcał do zapoznania się z ofertą Instytutu dla zapewnienia pełnej mobilności osobom z niepełnosprawnościami, co jest istotne w kontekście aktywizacji zawodowej.

Minister Małgorzata Jarosińka-Jedynak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju  zwróciła uwagę, że istotną sprawą jest wzajemne słuchanie się i współpraca. Przypomniała, że Ministerstwo podejmuje wiele inicjatyw służących aktywizacji zawodowej. Wykorzystuje środki unijne, żeby organizować szkolenia i doskonalenie zawodowe oraz likwidować bariery architektoniczne.

Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, wyraził zadowolenie z wczorajszej decyzji parlamentu, dzięki której rodzice chorych dzieci będą mogli za darmo skorzystać z łóżka w szpitalu i posiłku, podczas gdy ich dzieci będą tam przebywać.

Jacek Welter, dyrektor biura pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych odczytał list, jaki do uczestników inauguracji skierowała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Rafalska. paneliści

Pierwszy panel dyskusyjny poprowadził dr Jacek Dziekan z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wzięli w nim udział: Mariusz Jedynak – Członek Zarządu ZUS, Marcin Ślęzak ‒ Dyrektor ITS, Adam Niedzielski ‒ Wiceprezes NFZ, Grzegorz Błażewicz – zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, Marlena Maląg ‒ Prezes PFRON, Piotr Krasuski ‒ Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego i Przemysław Żydok – Prezes Fundacji Aktywizacja.

Drugi panel, zatytułowany „Siła jest w nas”, poprowadziła Beatę Stasiak-Cieślak, pełnomocnik dyrektora ITS ds. Osób Niepełnosprawnych. Wzięli w nim udział: Agnieszka Hajdukiewicz, Agata Spała – doradca zawodowy, Miłosz Krawczyk – projektant wózków dla osób niepełnosprawnych, Katarzyna Wolińska ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom i Mateusz Szymański z fundacji Anikar.

Relacja filmowa na stronie ITS (link do strony zewnętrznej).

List Pani Minister Elżbiety Rafalskiej

Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019 Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2019