Ścieżka nawigacji

Aktualności

Jakie wsparcie z ZUS można uzyskać w ramach Tarczy Antykryzysowej

Aktualizacja: 1 lipca 2022 r.

W tabeli prezentujemy z jakiej pomocy można skorzystać, do kiedy i jaki wniosek należy złożyć oraz - tam gdzie pomoc ma formę świadczenia - na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Można też sprawdzić kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.

Zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek, jak również część świadczeń postojowych stanowi pomoc publiczną. Pomoc tę można otrzymać jeśli na 31 grudnia 2019 r. i na dzień złożenia wniosku wnioskujący nie był w trudnej sytuacji, co wynika z regulacji UE.

Komisja Europejska decyzją z 16 marca 2021 r. zwiększyła limit pomocy publicznej dotyczący pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. W zakresie pomocy udzielanej przez ZUS limit podniesiono z 800 000 euro na 1 800 000 euro na jedno przedsiębiorstwo.

Zwiększony limit pomocy publicznej jest uwzględniany przy wnioskach o zwolnienie z opłacania składek lub wypłatę świadczenia postojowego rozpatrywanych od 16 marca 2021 r.

UWAGA!

Aktualizacja: 1 lipca 2022 r.

W związku ze zniesieniem stanu epidemii  oraz wygaśnięcia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 371) wnioski RSP DD7 można składać wyłącznie do 23.07.2022 r. a pozostałe wnioski o świadczenia postojowe do 16.08.2022 r.

Informacja "Od 1 lipca 2022 r. do wniosków o świadczenia postojowe należy dołączyć informacje dotyczące pomocy de minimis" ​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​Ulgi w opłacaniu składek

Do pobrania "Pomoc z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej - ulgi w opłacaniu składek" (plik pdf 783 kb)

aktualizacja tabeli 3 marca 2022 r.

Rodzaj pomocy i warunki Kogo dotyczy Termin składania wniosków Wniosek Ile razy można złożyć wniosek Kwota pomocy

wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę

każdy płatnik składekw dowolnym momencieRDOw zależności od sytuacjinie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek, nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga

wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek

płatnik składekgdy dostaniesz informację o umorzeniu składek za dany okres rozliczeniowyRZS-Pw zależności od sytuacjikwota do zwrotu ustalana jest na podstawie stanu konta na dzień zwracania nadpłaty