Ścieżka nawigacji

Aktualności

E-ZLA – ułatwienia dla lekarzy i asystentów medycznych

Nowy formularz OL-FZLA

Jeśli lekarz ma już prawo do wystawiania zwolnień, jego dane będą w formularzu OL-FZLA automatycznie uzupełnione (w tym numer prawa wykonywania zawodu). Jeśli lekarz chce dodać nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, wystarczy że wpisze NIP, a system je wyszuka. Gdy lekarz dodaje do listy aktualne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, to system zaproponuje utworzenie wniosku OL-FZLA i przypomni o jego wysłaniu po wystawieniu e-ZLA.

Drukowanie e-ZLA

Lekarz może samodzielnie ustawić w jakim formacie (standardowy, recepty i A5) chce wydrukować zwolnienie lekarskie. Może wydrukować jednocześnie wiele zaświadczeń e-ZLA z zakładek „Zaświadczenia lekarskie pacjenta” i „Przegląd zaświadczeń lekarskich”. Na zaświadczeniach drukowanych z zakładki „Dokumenty ZUS ZLA do wysłania” i „Dokumenty wysłane” nie będzie numeru statystycznego choroby. Lekarz może wydrukować dla trybu alternatywnego czyste formularze ZUS ZLA bez podania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zaświadczenia wystawione przez asystenta

Lekarz może sprawdzić w „Dokumentach wysłanych” oraz „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich”, które zaświadczenia zostały wystawione przez asystenta. W nowej kolumnie „Asystent” będzie imię i nazwisko asystenta, który wystawił e-ZLA. W zakładce „Zdarzenia biznesowe” (w kolumnie „Operator”) lekarz będzie widział imię i nazwisko asystenta, który w jego imieniu wystawia i wysyła e -ZLA oraz że miał dostęp do danych ubezpieczanego.

Filtrowanie zaświadczeń

W zakładce „Przegląd zaświadczeń lekarskich” lekarz będzie mógł filtrować zaświadczenia również po numerze statystycznym choroby, kodzie literowym oraz okresie niezdolności do pracy.

Anulowanie i pismo przewodnie

Gdy lekarz będzie anulował e-ZLA, to domyślnie będzie zaznaczany checkbox „Chcę wystawić nowe zaświadczenie/zaświadczenia na podstawie anulowanego”. Może odznaczyć checkbox, jeśli nie chce wystawiać nowego zaświadczenia w miejsce anulowanego. Po anulowaniu e-ZLA pojawia się okno z pismem przewodnim dla ubezpieczonego. Jest ono częściowo uzupełniane, ale lekarz może edytować i uzupełniać dane adresowe, gdy pismo będzie drukowane wysyłane tradycyjną pocztą. Lekarz może też dopisać dodatkowe informacje dla ubezpieczonego.

Sprawdzenie, czy są podobne e-ZLA

Przed wysłaniem zaświadczenia system sprawdzi, czy zostały już wystawione zaświadczenia podobne do tworzonego przez lekarza. Jeśli system znajdzie takie zaświadczenia, to wyświetli się ich lista z możliwością podglądu szczegółów e-ZLA. Lekarz zdecyduje, czy chce wystawić pacjentowi kolejne nowe zaświadczenie. Jeżeli wśród podobnych zaświadczeń jest anulowane, to lekarz może zaznaczyć czy chce, aby nowe zaświadczenie było wystawiane w miejsce anulowanego.

Zmiany dla asystenta

Asystent będzie miał dostęp o wersji mobilnej Panelu lekarza (do bieżącego wystawienia e-ZLA oraz przeglądu zaświadczeń lekarskich).

Asystent będzie mógł logować się do systemu, jeśli wygaśnie mu upoważnienie „preferowanego lekarza”, ale nadal ma ważne upoważnienie innego lekarza.

Asystent będzie też mógł wyszukać zaświadczenie lekarskie - po numerze PESEL lub serii i numerze paszportu ubezpieczonego - wystawione przez lekarza, który udzielił mu upoważniania do wystawiania e-ZLA (również w wersji mobilnej).

Jeśli asystent zrezygnuje podczas elektronizacji e-ZLA z uzupełnienia danych, to system zapisze formularz jako roboczy. Asystent będzie mógł w późniejszym terminie kontynuować uzupełnianie danych (dotyczy to tylko trybu alternatywnego w wersji pełnej).

Jeśli lekarz ustawił asystentowi jakiekolwiek ograniczenie do wystawiania e-ZLA, to asystent nie będzie widział kolumny miejsca wystawania e-ZLA w „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich”. Nie będzie mógł wtedy wejść w szczegóły zaświadczenia oraz anulować go, jeśli zostało wystawione w miejscu świadczenia pracy lekarza, do którego asystent nie ma uprawnień (również w wersji mobilnej).