Ścieżka nawigacji

Aktualności

PUE najbardziej rozpoznawalnym e-urzędem w Polsce

Aż 2/3 badanych internautów zadeklarowało znajomość witryny Platformy Usług Elektronicznych ZUS (66%), drugim najbardziej znanym serwisem internetowym okazała się elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP (60% wskazań). Najwyższy odsetek deklarujących znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS (70%) zamieszkuje województwo lubuskie, a na najniższy - województwo podlaskie (59%). Znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS jest największa w grupie respondentów w wieku 55 lat i więcej - 74%, czyli o 8 punktów procentowych powyżej ogółu. Najmniej rozpoznawalna jest natomiast wśród badanych w wieku 18-24 lat i z wyksztalceniem niskim - odpowiednio 55% i 56%.

alt

W badaniu podzielono użytkowników na trzy grupy: użytkowników aktywnych (25%) oraz nieprzekonanych (29%). Pozostałą część stanowią niedoświadczeni (46%). We wszystkich segmentach najbardziej popularnym serwisem jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS - wśród użytkowników aktywnych znajomość jest na poziomie 84%, niedoświadczonych 57%. Wysoką rozpoznawalność PUE notuje również wśród nieprzekonanych - aż 67%.

W porównaniu z badaniem z 2014 r. Polacy bardziej ufają serwisom urzędowym, dodatkowo 90% aktywnych użytkowników korzystających z usług e-administracji było zadowolonych z jakości obsługi online.

Celem badania, przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji, było poznanie opinii internautów na temat e-administracji, określenie poziomu znajomości serwisów internetowych administracji publicznej oraz określenie potrzeb i postaw wobec załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną, a także określenie poczucia bezpieczeństwa Polaków w sieci.

Badanie zrealizowano metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony WWW). Wywiady przeprowadzono na próbie 4801 osób w czerwcu 2016 roku. W raporcie uwzględniono porównania wyników z poprzednich badań przeprowadzonych przez innych dostawców w latach: 2012, 2013 oraz 2014. Autorzy przypominają, że badanie realizowano na próbie internautów, którzy stanowią ok. 2/3 polskiego społeczeństwa, a co za tym idzie odnosi się wyłącznie do tej grupy i nie można uogólniać wyników na ogół społeczeństwa.

E-administracja w oczach internautów - raport z badania (pdf 20.05 MB)