Ścieżka nawigacji

Aktualności

W odniesieniu do doniesień medialnych o konieczności modyfikacji informatycznych KSI ZUS związanych ze zmianami legislacyjnymi

ZUS na podstawie zawartych umów związany jest procedurą realizacji zmian na podstawie zawartej umowy ramowej z wykonawcami oraz przyjętych i stosowanych standardów w zakresie wytwarzania oprogramowania. ZUS, jako instytucja realizująca przepisy prawa ma obowiązek przestrzegać go także w tym zakresie.

Rozwój systemu informatycznego ZUS jest obecnie realizowany na podstawie umowy ramowej zawartej z trzema wykonawcami. Dla każdej modyfikacji systemu wymagane jest przeprowadzenie odrębnej procedury przetargowej w ramach postępowania o zamówienie publiczne oraz podpisanie umowy wykonawczej. Z uwagi na szeroki zakres zmian oraz obowiązujące w Zakładzie standardy w zakresie wytwarzania oprogramowania wprowadzenie zmian w systemie informatycznym ZUS wymaga około 9-cio miesięcznego okresu realizacji nowych zadań. Postępowanie w tym zakresie może zostać uruchomione dopiero po uchwaleniu stosownych przepisów.