Ścieżka nawigacji

Aktualności

Komunikat Ministra Gospodarki w sprawie spółki MobiCert

Otrzymaliśmy informację, że w dn. 29 oraz 30 października br nie były dostępne listy CRL  przez co wystąpiły problemy m.in. przy składaniu dokumentów ubezpieczeniowych przez płatników składek.

Po naszej interwencji generacja list CRL została przywrócona w dniu 31 października br. Niemniej nadal występują inne problemy, takie jak brak dostępności numeru telefonicznego wskazanego na stronie MobiCert [http://www.mobicert.pl?page=84] do unieważniania lub zawieszania certyfikatów. W związku z możliwością wystąpienia szkód pragniemy poinformować, że zasady odpowiedzialności tego rodzaju podmiotów są uregulowane w art. 11 ustawy o podpisie elektronicznym.

Ubezpieczycielem kwalifikowanego podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne jest TU Allianz Polska S.A. Wszystkich Państwa, którzy posiadają prawnie doniosłe dokumenty podpisane podpisem z certyfikatem firmy MobiCert prosimy o ich znakowanie czasem. W przypadku ewentualnego zaprzestania przez podmiot działalności i unieważnienia zaświadczenia certyfikacyjnego w odniesieniu do tego rodzaju podpisów ograniczone zostaną trudności dowodowe.

Ministerstwo Gospodarki podejmuje obecnie działania dla wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.