Ścieżka nawigacji

Społeczna odpowiedzialność ZUS - aktualności

Społeczna odpowiedzialność: moda czy konieczność?

Niektórzy uczestnicy konferencji formułowali wprawdzie pewne wątpliwości, ale ostatecznie wszyscy zgodnie przyznali, że koncepcja społecznej odpowiedzialności administracji publicznej, nawet jeśli przeszczepiona z biznesu (tam funkcjonuje jako społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa lub w języku angielskim jako corporate social responsibility, czyli CSR), ma przed sobą przyszłość. Natomiast ważne jest, jak podkreślali obradujący w Rzeszowie praktycy i teoretycy zagadnienia – jasne sformułowanie celów i narzędzi społecznej odpowiedzialność administracji publicznej (soap).

Właśnie o celach i narzędziach soap mówili reprezentanci kolejnych instytucji publicznych. Zgodzono się, że oprócz typowej dla CSR aktywności na polu ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu prawa pracy oraz operacyjnych, ochrony środowiska naturalnego, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i wkładu w rozwój społeczności lokalnej, bardzo istotną częścią działalności jest daleko idąca humanizacja urzędu czy instytucji publicznej. A że to nie puste słowo, bardzo dobrze widać na przykładzie projektu „Prosto z ZUS”, czyli upraszczaniu języka pism urzędowych i wszelkiej komunikacji z klientami.

Podczas konferencji swoją premierę miało wydawnictwo „Społeczna odpowiedzialność ZUS. Raport 2017” (pdf 8 mb). Egzemplarze dostępne na sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania szybko się rozeszły.

okładka raporu CSR

pdf 8 mb