Ścieżka nawigacji

Aktualności

Umarzanie, udzielanie ulg w spłacie należności oraz pomoc publiczna

Ulotki

Broszury

Formularze/Pliki do pobrania

  • Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek:
  • Wniosek o rołożenie na raty należności z tytułu składek:
  • Wniosek o odroczenie terminu płatności składek:
  • Oświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis / pomocy publicznej de minimis w rolnictwie / pomocy publicznej de minimis w rybołówstwie:
  • Oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej
  • Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość
  • Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości
  • Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej
  • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 

Redakcja: Departament Realizacji Dochodów