Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zasiłek przedemerytalny

Świadczenie przysługujące osobie pozostającej bez pracy po spełnieniu przez nią
określonych wymagań, wypłacane na jej wniosek.

Zobacz także