Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zasada równego traktowania

Podleganie obowiązkom i korzystanie z praw przez obywateli państw członkowskich UE na tych samych warunkach, co obywatele danego państwa.


Zobacz także