Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Z

Zwiększenie rolne

Podwyższenie kwoty otrzymywanej emerytury lub renty w przypadku, gdy zainteresowany emeryt lub rencista legitymuje się okresem opłacania składek na rolnicze ubezpieczenie.

Zobacz także