Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - K

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Komisja powołana przy Komisji Wspólnot Europejskich, złożona z przedstawicieli
rządów państw członkowskich UE/EFTA i – w razie potrzeby – doradców
technicznych.


Zobacz także