Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - K

Komisja lekarska ZUS

Organ II instancji w ZUS wydający orzeczenia w sprawach świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, rozpatrujący środki odwoławcze od orzeczeń wydanych w I instancji przez lekarza orzecznika.


Zobacz także