Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - K

Koszty egzekucyjne

Koszty niezbędne do celowego przeprowadzenia egzekucji, które dłużnik powinien zwrócić wierzycielowi, np. koszty sądowe, opłaty pobrane przez komornika, wydatki związane z czynnościami komornika.


Zobacz także