Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - K

Kwota bazowa

Ustalana corocznie kwota, uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia, mająca znaczenie przy ustalaniu wysokości rent i emerytur obliczanych według dotychczasowych zasad oraz mająca wpływ na wysokość tzw. podstawy wymiaru świadczenia.


Zobacz także