Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Średnie dalsze trwanie życia

Dane statystyczne tożsame dla kobiet i mężczyzn, określające średnią liczbę miesięcy życia, jaka pozostała osobom w danym wieku, uwzględniane przy obliczeniu wysokości emerytury ustalanej według nowych zasad.

Zobacz także