Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie w drodze wyjątku

Przyznawane w szczególnym trybie ubezpieczonym oraz pozostałym po nich członkom rodziny, którzy wskutek szczególnych okoliczności nie spełniają warunków do uzyskania emerytury lub renty, nie mogą – ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek – podjąć pracy lub innej działalności objętej ubezpieczeniem społecznym
i nie mają niezbędnych środków utrzymania.

Zobacz także