Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie dla deportowanych

Rodzaj świadczenia pieniężnego przysługującego dodatkowo do świadczeń emerytalno-rentowych osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym
w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR.

Zobacz także